Надрукувати Зменшити зону перегляду

Плани роботи Комітету

21 січня 2015, 14:12

Перспективний план законотворчої роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Комітету

24 грудня 2014 року

Протокол № 4

ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОЇ РОБОТИ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ, ЯДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ

на 2015 рік.

(пріоритетні законопроекти)

 

 

НАЗВА ЗАКОНОПРОЕКТУ

МЕТА ЗАКОНОПРОЕКТУ

ВІДПОВІДАЛЬНІ ПІДКОМІТЕТИ

1

Про Національний регулюючий орган, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Підвищення ефективності роботи національного регулятора та мінімізації на нього політичного та бізнесового впливів; приведення законодавства України відповідно до вимог Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

2

Про стратегічний резерв палива

 

Забезпечення енергетичної безпеки. Створення стратегічних резервів нафти і нафтопродуктів; природного газу на базі ПСГ; ядерного палива; вугілля.

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

- Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки

- Підкомітет з питань вугільної промисловості

3

 Про диверсифікацію джерел поставок палива

Зниження ризиків в енергозабезпеченні споживачів шляхом створення нових та розширення існуючих маршрутів поставок природного газу, нафти, ядерного палива, вугілля та електричної енергії.

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

- Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки

- Підкомітет з питань вугільної промисловості

4

Про захист енергетичних споруд та об’єктів

Підвищення рівня безпеки енергетичної інфраструктури в умовах військових дій та терористичних загроз.

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

5

Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України (щодо впорядкування питань фінансування заходів з підвищення безпеки ядерних установок)

Забезпечення повноцінної реалізації заходів програм з підвищення рівня безпеки АЕС та заходів програм продовження термінів експлуатації діючих енергоблоків АЕС.

- Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки

 

6

Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки» (щодо розміщення коштів фінансового резерву)

Надання права експлуатуючій організації (оператору) розміщувати кошти фінансового резерву у цінні папери, що емітує держава. Прийняття даного законопроекту відповідатиме вимогам удосконалення законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони.

- Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки

 

7

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо покращення умов соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в зонах спостереження

Захист найбільш вразливих категорій населення (діти, інваліди і пенсіонери) медичним страхуванням з метою отримання останніми доступу до якісного медичного обслуговування.

- Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки

 

8

Внесення змін до Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»

Приведення у відповідність до положень Третього енергетичного пакету ЄС, зокрема, усунення обмежень конкуренції на ринку електроенергії, у т.ч. через скасування положення стосовно створення Фонду врегулювання вартісного дисбалансу. Формування цін для споживачів усіх категорій на ринкових принципах, відмова від перехресного субсидування.       

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

 

9

Про демонополізацію у сфері виробництва і реалізації електричної та теплової енергії

Ліквідація монополії у виробництві та реалізації електричної і теплової енергії  ТЕС та ТЕЦ шляхом реструктуризації підприємств монополістів, створення умов конкуренції. 

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

 

10

Щодо особливостей погашення заборгованості за електричну енергію,  яка утворилася на оптовому ринку електричної енергії України

Регулювання відносин, пов’язаних із погашенням заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електричної енергії України. Метою цього Закону є погашення заборгованості, яка утворилась на оптовому ринку електричної енергії України.

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

 

11

Про обов’язкове відокремлення видів діяльності в електроенергетиці

Запровадження комплексу правових, економічних та організаційних заходів, спрямованих на здійснення відокремлення на ринку електричної енергії діяльності з розподілу електричної енергії від інших, визначених цим Законом видів діяльності.

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

12

Внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» в частині встановлення «зеленого тарифу» для нових об’єктів ВДЕ 

Усунення можливості отримання надприбутків за рахунок невиправданого збільшення фінансового навантаження на споживачів. Внесення зміни в частині термінологічних визначень із приведенням їх у відповідність до директиви 2009/28/ЕС.

- Підкомітет з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

 

13

2. Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

Приведення правового регулювання сфери альтернативних джерел енергії у відповідність до правових норм ЄС.

Створення механізмів, що мають бути націлені на заміщення природного газу, який використовується для опалення, гарячого водопостачання (ГВП) та електропостачання в приватних будинках. Серед таких механізмів стимулювання розвитку ВДЕ мають стати грошово-кредитні інструменти (безвідсоткові позики, цільове пільгове кредитування, компенсація частини витрат, часткове або повне покриття банківських відсотків за цільовими кредитами комерційних банків та ін.) та податкові пільги.

- Підкомітет з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

 

14

Про енергетичну ефективність будівель.

Комплексне регулювання відносин, які виникають у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель в Україні.

- Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності

15

Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів

Визначення правових, економічних, соціальних та екологічних основ енергозбереження для усіх підприємств, об’єднань та організацій, розташованих на території України, а також для населення.

- Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності

16

Про внесення змін до деяких законів України (у сферах теплопостачання та житлово-комунальних послуг).

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги сприятиме ефективному функціонуванню підприємств сфери теплопостачання та житлово-комунальної сфери.

- Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

17

Про комерційний облік у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, надання комунальних послуг

Забезпечення комерційного обліку постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та захисту прав споживачів.

- Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

18

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження енергсервісних контрактів)

Запровадження енергосервісних контрактів з метою виконання робіт (надання послуг) із впровадження енергозберігаючих технологій, що дасть можливість створити умови для скорочення споживання енергетичних ресурсів.

- Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності

 

19

Про енергетичний аудит

метою цього Закону є запровадження системи більш раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, розвиток економічної конкуренції і підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання та споживачів паливно-енергетичних ресурсів, захист їхніх інтересів, а також забезпечення реалізації державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження.

 

- Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності

 

20

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії

-                        Наблизити рівні «зеленого» тарифу на електроенергію, що вироблена з використанням альтернативних джерел енергії, до середньосвітових рівнів;

-                        Скасувати поняття місцевої складової;

-                        Встановити розміри винагороди за використання складових українського виробництва при проектуванні та будівництві об’єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії;

-                        Встановити контроль за серійними заводськими номерами, зазначеними у технічних паспортах генеруючого обладнання, що унеможливлює фальсифікації з отриманням більш високого коефіцієнту «зеленого» тарифу на об’єктах, які отримали його в попередніх періодах.

- Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

 

- Підкомітет з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

 

21

 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення екологічного податку за розміщення твердих побутових відходів

Проект Закону буде розроблено з метою розвитку в Україні сфери поводження з відходами, модернізації діючих та створення нових сучасних об’єктів із захоронення твердих побутових відходів, запровадження новітніх технологій утилізації відходів, максимального повторного їх залучення у господарський оборот як вторинних ресурсів та альтернативного джерела енергії, а також стимулювання екологічних інвестицій.

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

- Підкомітет з нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії

 

22

Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо правил приєднання електроустановок до електричних мереж)

- Спростити процедуру приєднання споживачів до еклектичних мереж.

- Запровадити єдину ціну (вартість) послуги з приєднання із розрахунку за 1 кВт приєднаної потужності. Це дозволить інвесторам, споживачам і постачальникам планувати бюджет та необхідний обсяг інвестицій при будівництві, реконструкції, теплозабезпеченні чи підключені нових електричних потужностей.

- Передати НКРЄКП право і обов’язок встановлювати ціну (вартість) послуги приєднання, виходячи із інтересів споживачів, постачальників електричної та теплової енергії, розвитку інфраструктури електропостачання, розвитку виробництва електроенергії, розвитку ринкових відносин на ринку електроенергії та газозаміщення.

- Значно підвищити показник рейтингу легкості ведення бізнесу (Doingbusiness) щодо приєднання до електричних мереж. Мета – Топ-10.

- Створення умов для значного, в декілька разів порівняно за існуючими обсягами, збільшення інвестицій в житлове та промислове будівництво, комунальне господарство тощо.

 

Підкомітет з питань електроенергетики та транспортування енергії

 

23

Про внесення змін до Закону «Про нафту і газ» в частині видобутку та переробки нафти

Запровадження застосування новітніх технологій (запровадження гідравлічного та газодинамічного розриву пласта тощо) з метою підвищення коефіцієнта вилучення нафти

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

24

Про стимулювання розвитку нафтопереробної промисловості

Забезпечення надходження інвестицій у модернізацію та реконструкцію нафтопереробної галузі за рахунок оптимізації фіскальної політики.

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

25

Про захист прав споживачів на ринку нафтопродуктів

Забезпечення державного контролю за якістю нафтопродуктів та розвитку конкуренції на ринку

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

26

Про засади функціонування ринку природного газу (у новій редакції)

Приведення законодавства у відповідність до вимог 2-го та 3-го енергопакетів ЄС, зокрема, удосконалення механізму відокремлення функцій видобутку, транспортування, розподілу та постачання газу, а також зниження адміністративного впливу на ринкові відносини. 

Фінансове оздоровлення державних підприємств нафтогазового комплексу та  перехід їх на повне самофінансування;  трансформація НАК «Нафтогаз України» у холдингову структуру з обмеженими повноваженнями (проведення зборів акціонерів, підготовка річних звітів); перенесення усіх комерційних і виробничих завдань на рівень дочірніх підприємств.

Перехід протягом 2015р. до ринкової ціни на газ для усіх споживачів з врахуванням положень Соціального меморандуму Енергетичного Співтовариства про захист соціально вразливих споживачів.

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

 

27

Про стимулювання збільшення видобутку нафти та газу в Україні

Створення привабливих умов для інвесторів усіх форм власності на базі стимулюючих та стабільних фіскальних умов видобутку вуглеводнів; впровадження диференційної системи ставок плати користування надрами; недопущення примусового продажу газу підприємствами усіх форм власності через НАК «Нафтогаз України», виведення ПАТ «Укргазвидобування» з підпорядкування НАК «Нафтогаз України». Приведення роботи ПАТ у відповідність до міжнародних стандартів корпоративного управління, усунення адміністративних важелів впливу з боку державних органів, приведення  ціни реалізації газу до ринкового рівня.   

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

28

Розробка нової редакції Кодексу «Про надра»

Поєднання удосконалених у єдиному законі норм законів «Про нафту і газ», «Про газ (метан) вугільних родовищ», «Про державну геологічну службу», «Гірничий закон України».  Удосконалення системи видачі та анулювання спеціальних дозволів на користування надрами.

Підвищення прозорості у сфері видобутку енергоресурсів відповідно до зобов’язань України у рамках Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI).

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

29

Про внесення змін до Земельного Кодексу (щодо спрощення надання земельних ділянок для спорудження, будівництва, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин і пов'язаних з їх обслуговуванням чи експлуатацією об'єктів трубопровідного транспорту, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку).

 

Передбачене КУ (розділ VIII, п.5.1.3.).

Мета:

-         спрощення надання земельних ділянок для проведення розвідувальних
робіт і прокладання мереж

Очікуваний результат

-         скорочення часу на вирішення земельних питань з 6–12 до 1–3 міс., що дасть змогу пришвидшити початок робіт із буріння

-         закріплення гарантій для видобувників на доступ до землі

Передбачені механізми:

-         зняття необхідності зміни цільового призначення землі при затверджених запасах нафтогазових родовищ і переході до промислового освоєння покладів;

-         введення перехідного періоду (до 2 років) на оформлення земельних документів у разі промислового припливу свердловини, що дозволить уникнути простою свердловини

 

 

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

30

Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 1 липня 2004 року № 1952-IV, Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 703, Гірничого Закону  України від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV з метою виключення нафтогазових свердловин, гірничих виробок, а також промислових трубопроводів (в тому числі газорозподільних мереж) з переліку об'єктів, які вважаються нерухомістю та підпадають під державну реєстрацією прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Передбачене КУ (розділ VIII, п.5.1.3.).

 

Мета:

-         дерегуляція,  врегулювання майнового статусу свердловин та нафтогазових мереж

Очікуваний результат: 

-         скорочення часу процедури початку роботи шляхом прибирання штучних бюрократичних перепон

Механізми:

-         виключення нафтогазових свердловин, гірничих виробок, а також промислових трубопроводів (в тому числі газорозподільних мереж) з переліку об'єктів, які вважаються нерухомістю;

 

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

31

Внесення змін до закону «Про містобудівну діяльність шляхом прискорення проведення робіт з розвідувального буріння шляхом виключення з переліку об’єктів містобудування та будівництва розвідувальних свердловин на етапі введення робіт з геологічного вивчення нафтогазоносних надр (без облаштування).

Передбачене КУ (розділ VIII, п.5.1.3.).

 

Мета:

-         дерегуляція, прискорення проведення ГРР

Очікуваний результат

-         скорочення часу на документальне введення розвідувальних свердловини в експлуатацію з 3-6 міс. до 15 днів

Механізми:

-         виключення з переліку об’єктів містобудування та будівництва розвідувальних свердловин на етапі введення робіт з геологічного вивчення нафтогазоносних надр (без облаштування).

 

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

32

Внести зміни до «Бюджетного Кодексу України», передбачивши відрахування частини плати за користування надрами за видобуті корисні копалини загальнодержавного значення до бюджетів місцевого самоврядування.

Передбачене КУ (розділ III, п.1.2.1.).

 

Мета:

-         стимулювання місцевих громад до прискорення вирішення питань виділення ділянок для розробки та видобутку корисних копалин загальнодержавного значення (нафта, газ, конденсат, вугілля, металічні та неметалічні руди, сировини, води)

Механізми:

відрахування частини сплаченої суми рентних платежів (~2 до 5%) до бюджетів місцевих громад на соціальні програми та розвиток інфраструктури

- Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання

- Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродукто-забезпечення

- Підкомітет з питань вугільної промисловості

33

Про засади функціонування ринку вугільної продукції

Формування правових, економічних та організаційних засад переходу від моделі Єдиного Закупника ДП «Вугілля України» до моделі двосторонніх договорів та біржової торгівлі вугільною продукцією.

- Підкомітет з питань вугільної промисловості

34

Про ліквідацію нерентабельних гірничих підприємств

Правові, економічі та організаційні механізми закриття шахт.

- Підкомітет з питань вугільної промисловості

35

Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного майна»

Сприяння залученню приватних інвестицій (у т.ч. іноземних) у вугільну галузь.

 

- Підкомітет з питань вугільної промисловості

- Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій

 

 

Голова Комітету                                                                                                                                              М.МАРТИНЕНКО