12 жовтня 09:56
Онлайн трансляція круглого столу на тему: «Можливості для широкомасштабного встановлення індивідуальних теплових пунктів в Україні». 12 жовтня 2021року посилання...
12 жовтня 09:43
Інтеграція України до ENTSO-E збалансує енергосистему та посилить енергетичну незалежність України – Андрій Герус докладніше
07 жовтня 15:51
12 жовтня 2021 року о 14:00 відбудеться круглий стіл на тему: «Можливості для широкомасштабного встановлення індивідуальних теплових пунктів в Україні» докладніше
04 жовтня 13:18
Онлайн трансляція засідання Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. 04 жовтня 2021 року початок о 16:00. посилання...
29 вересня 15:27
У Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг у четвер 30 вересня 2021 року о 14.00 відбудеться обговорення поправок та пропозицій, викладених у порівняльній таблиці до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану, реєстр. № 5464 від 05.05.2021 р. докладніше
27 вересня 13:18
У Верховній Раді відбулося обговорення проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода України» на 2022–2026 роки докладніше
23 вересня 12:05
27 вересня 2021 року о 14.00 відбудеться другий етап обговорення поправок та пропозицій, викладених у порівняльній таблиці до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії докладніше
17 вересня 11:40
Росія влаштувала цілеспрямований газовий шантаж Європі з метою запуску Північного потоку-2. докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Конкурскої комісії

15 січня 2018, 14:44

Порядок та умови проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протокол № 3 засідання Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 21 грудня 2017р. (зі змінами та доповненнями Протокол № 6 від 26-28 лютого 2018р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок та умови

проведення відкритого конкурсного відбору

на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Загальні положення

1. Порядок та умови проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення відкритого конкурсу на зайняття вакантної посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  (далі – НКРЕКП) та посаду, що стала/стане вакантною відповідно до частин 3 та 31 Розділу IV ?Прикінцеві та перехідні положення? Закону  України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі –  Закон), принципи та умови відбору для призначення на посаду члена НКРЕКП.

2. Відповідно до статті 7 Закону членом НКРЕКП може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні та моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не менше п’яти років, у тому числі на керівних посадах не менше двох років, володіє державною мовою, має освітній і професійний рівень та стан здоров’я, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків.

Обмеження щодо заняття посади члена НКРЕКП визначені частиною 2 статі 7 Закону. 

Вимоги до професійної придатності кандидата визначаються у цьому Порядку.

3. Призначення на посаду члена НКРЕКП здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена НКРЕКП, який проводиться відповідно до цього Порядку, крім призначення на посаду члена НКРЕКП Президентом України відповідно до частини 31 Розділу IV ?Прикінцеві та перехідні положення? Закону.

4. Конкурс проводиться із дотриманням таких принципів:

рівних можливостей – у конкурсі може брати участь будь-який громадянин України, який відповідає кваліфікаційним вимогам до кандидатів на посаду члена НКРЕКП та щодо якого не застосовуються заборони для призначення, визначені чинним законодавством;

прозорості – конкурс здійснюється відкрито, з обов'язковим інформуванням громадськості шляхом оприлюднення інформації про оголошення конкурсу, основні вимоги до кандидатів, критерії та умови відбору кандидатів, процедури, етапи та строки проведення конкурсу;

об'єктивності оцінки – відбору за результатами рейтингового голосування  для об'єктивного і неупередженого визначення спроможності кандидатів за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати  обов'язки члена НКРЕКП.

1.   Критерії конкурсного відбору

1.1. Кандидати на посаду члена НКРЕКП мають відповідати вимогам, визначеним у Законі, та мати професійний досвід, високі  моральні якості та стан здоров’я, необхідний  для виконання  обов'язків члена НКРЕКП.

1.2. Конкурсна комісія НКРЕКП при здійсненні конкурсного відбору, зокрема, враховує наявність та рівень:

1.2.1. професійної компетентності: знання та застосування нормативно-правових актів; здатність приймати регуляторні рішення у сферах енергетики та комунальних послуг (рівень практичних навичок, аналітичні здібності тощо); здатність аргументувати та обґрунтовувати позицію з правової та економічної  точки зору під час розгляду заяв та скарг споживачів або ліцензіатів; знання  судової практики; співпраці з міжнародними, громадськими організаціями, експертним середовищем; здатність до системного аналізу ситуації на енергетичних ринках та у сфері комунальних послуг; професійний досвід роботи у сферах енергетики та/або комунальних послуг;

1.2.2. особистої компетентності: здатність виконувати значні обсяги роботи; самоорганізованість; аналітичні здібності;

1.2.3. соціальної компетентності: урівноваженість (відповідність поведінки  правилам професійної етики); стресова стійкість; комунікативність тощо;

1.2.4. організаторських здібностей: здатність організовувати роботу служб та  підрозділів НКРЕКП,  наявність знань і досвіду в створенні та/або управлінні підприємствами, установами, організаціями або їх підрозділами тощо;

1.2.5. здатності підвищувати свій фаховий рівень: проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажувань тощо;

1.2.6. відповідності етичним та моральним критеріям.

2. Умови та етапи проведення  конкурсного відбору

2.1. Конкурсна комісія НКРЕКП оголошує прийом заявок на відкритий конкурс у разі:

2.1.1.    закінчення строку повноважень члена (членів) НКРЕКП, визначеного  Законом - за три місяці до дня закінчення строку повноважень;

2.1.2.   дострокового припинення повноважень члена (членів) НКРЕКП відповідно до  Закону - протягом п’яти робочих днів з дня припинення повноважень;

2.1.3.   проведення ротації відповідно до частини 3 Розділу IV ?Прикінцеві та перехідні положення? Закону – за три місяці до звільнення члена НКРЕКП;

2.2.          Конкурсний відбір  на зайняття посади члена НКРЕКП  складається з таких етапів:

2.2.1.   оголошення про проведення конкурсу;

2.2.2.   прийом документів протягом 45 календарних днів з дати оголошення конкурсу від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;

2.2.3.   розгляд поданих кандидатами документів (перевірка на відповідність вимогам Закону) та прийняття рішення Конкурсною комісією НКРЕКП про допуск кандидатів до участі у відкритому конкурсі;

2.2.4.   оприлюднення інформації про кандидатів, які подали заяву про участь у конкурсі, відповідно до пункту 4.2 цього Порядку;

2.2.5.   проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", і перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади";

2.2.6.   співбесіди з кандидатами та прийняття рішення Конкурсною комісією НКРЕКП про проходження кандидатів для участі в наступному етапі конкурсу відповідно до пункту 5.1.3 цього Порядку;

2.2.7.   тестування (тести, ситуативне завдання, письмовий іспит тощо) та/або співбесіда з визначення рівня професійних знань - за рішенням Конкурсної комісії НКРЕКП;

2.2.8.   повторної співбесіди з  кандидатами (у разі потреби);

2.2.9.   відбору Конкурсною комісією НКРЕКП шляхом рейтингового голосування двох кандидатів на одну посаду члена НКРЕКП для подання на розгляд Президенту України;

2.2.10.                      оприлюднення інформації про кандидатів на посаду члена НКРЕКП, які отримали найвищий рейтинг, на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України;

2.2.11.                      подання на розгляд Президенту України кандидатів, які отримали найвищий рейтинг і пройшли передбачену Законом перевірку, загальним списком у кількості з розрахунку дві особи на одну посаду члена  НКРЕКП.

2.3.          Порядок та умови проведення відкритого конкурсного відбору на посаду члена НКРЕКП затверджуються Конкурсною комісією НКРЕКП та розміщуються на офіційних веб-сайтах Президента України, Верховної Ради України та у газеті «Голос України».

2.4.          Оголошення про конкурс містить:

2.4.1.   дату оголошення конкурсу та дату закінчення прийняття документів (протягом 45 календарних днів від дати оголошення конкурсу);

2.4.2.   поштову адресу, на яку надаються особисто або надсилаються поштою документи, електронну адресу Конкурсної комісії НКРЕКП та контактні телефони;

2.4.3.   вимоги до кандидатів, передбачені статтею 7 Закону;

2.4.4.   перелік документів, що подаються;

2.4.5.   посилання на форми необхідних документів;

2.4.6.   інші відомості, визначені рішенням Конкурсної комісії НКРЕКП.

2.5.          Особи, які не відповідають вимогам статті 7 Закону, до участі у конкурсі не допускаються.

2.6.          Документи для участі у конкурсі надсилаються поштою або подаються особисто. Документи, направлені засобами електронного зв’язку, до розгляду не приймаються.

3.   Перелік документів для участі у конкурсі, порядок їх подачі,  прийому,  реєстрації та розгляду Конкурсною комісією НКРЕКП

3.1. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, протягом 45 календарних днів від дати оголошення конкурсу надсилає поштою або подає особисто (до Апарату Верховної Ради України) такі документи:

3.1.1.  заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади члена НКРЕКП (сфери регулювання, в яких кандидат вважає себе найбільш компетентним, бачення проблем діяльності НКРЕКП та пропозиції щодо їх вирішення та іншу інформацію на розсуд кандидата) обсягом, не більше 5-ти  сторінок друкованого тексту (Times New Roman 14). До заяви додається резюме  у довільній формі;

3.1.2. заяву про надання згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" (Додаток 1) та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (Додаток 2);

3.1.3.   автобіографію, що містить: прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську діяльність (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж двох років, що передують поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

3.1.4.   особовий листок з обліку кадрів (Додаток 3);

3.1.5.   копію паспорта громадянина України;

3.1.6.   копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

3.1.7.   медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

3.1.8.   копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

3.1.9.   роздруковану декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за посиланням http://public.nazk.gov.ua;

3.1.10.                      особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, перелік наукових публікацій тощо).

3.2. Документи, зазначені у пунктах 3.1.1-3.1.10 подаються у паперовому вигляді у заклеєному конверті (пакеті) на якому обов’язково зазначаються прізвище, ім’я та по батькові кандидата, його адреса та адреса Конкурсної комісії НКРЕКП. В конверт вкладається також електронний носій (USB-флеш-накопичувач) із усіма сканованими копіями у форматі PDF. Копії документів завіряються особистим підписом. При подачі документів поштою: документи відправляються не пізніше 5 календарних днів до дати закінчення прийому документів на конкурс; до них додається опис вкладення із відповідною відміткою пошти; на підтвердження відправлення кандидат надсилає скановану копію поштової квитанції на електронну адресу Конкурсної комісії НКРЕКП. При подачі документів особисто до них додається опис вкладення із особистим підписом кандидата; прийом документів здійснюється Апаратом Верховної Ради, а відправнику надається реєстраційний вхідний номер.

3.3. Конкурсна комісія НКРЕКП приймає документи за адресою, вказаною у оголошенні, у робочий час протягом строку, визначеного  пунктом  2.2.2. цього Порядку.

3.4. Розкриття пакетів документів, поданих кандидатами на посаду члена НКРЕКП, до закінчення строку подання не здійснюється. Повнота та відповідність поданих документів вимогам статті 7 Закону під час реєстрації документів не перевіряється.  У період, визначений пунктом 2.2.2. цього Порядку, кандидати можуть звертатися до Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки (далі - Секретаріат Комітету ПЕК) за консультацією  стосовно технічного оформлення необхідних документів.

3.5. Кандидати подають пакети документів у непошкодженому стані. Отримані пакети з документами зберігаються у приміщенні Секретаріату Комітету ПЕК, де  забезпечується їх схоронність.

3.6.  У разі надходження відкритого/пошкодженого пакета поштою Секретаріат Комітету ПЕК робить запис про це у журналі реєстрації Конкурсної комісії НКРЕКП та невідкладно повідомляє про це кандидату (телефоном або електронною поштою). Такий кандидат має право звернутися до Конкурсної комісії НКРЕКП протягом строку, зазначеного у пункті 2.2.2. цього Порядку для перевірки повноти документів та, при необхідності, повторного подання повного пакету.

4.   Прийом та розгляд  документів кандидатів (перевірка на відповідність вимогам Закону) та прийняття рішення Конкурсною комісією НКРЕКП про допуск кандидатів до участі у відкритому конкурсі

4.1. Конкурсна комісія НКРЕКП  протягом 30 календарних днів з дня завершення прийому заявок на відкритий конкурс проводить необхідні процедури, передбачені цим  Порядком. Голова Конкурсної комісії НКРЕКП скликає засідання Конкурсної комісії НКРЕКП для розкриття отриманих пакетів документів та перевірки повноти та відповідності документів встановленим Законом вимогам протягом двох робочих днів після закінчення строку подання документів.  

4.2. Відомості, що містяться у поданих кандидатами документах упродовж 3-х робочих днів після закінчення строку подання заявок на відкритий конкурс розміщуються на  офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.

4.3. Конкурсна комісія НКРЕКП перевіряє документи на відповідність установленим законодавством та цим Порядком вимогам, та інформує кандидата телефоном та/або електронною поштою про його допуск/недопуск до конкурсу, про що робиться запис у журналі реєстрації Конкурсної комісії НКРЕКП.

4.4. Кандидати, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, визначеним у цьому Порядку, або чиї документи не відповідають встановленим вимогам, або якими подано неповний перелік документів відповідно до пунктів 3.1.1 – 3.1.9, до конкурсу не допускаються.

4.5. Про причини недопуску до конкурсу кандидати повідомляються засобами електронного зв’язку на вказані ними у заяві  електронні адреси.

4.6. Якщо кандидат не згоден із прийнятим рішенням щодо недопуску його до участі у конкурсі,  він має право надати протягом двох робочих днів з дня повідомлення йому такої інформації засобами електронного зв’язку обґрунтоване заперечення на ім’я голови Конкурсної комісії НКРЕКП шляхом надсилання такого заперечення на електронну пошту Конкурсної комісії НКРЕКП, яке розглядається на черговому засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП. Про прийняте рішення кандидату повідомляється електронною поштою протягом двох робочих днів з моменту прийняття Конкурсною комісією НКРЕКП відповідного рішення.

4.7. Якщо кандидата було не допущено через подання ним неповного пакету документів, він має право протягом трьох робочих днів з дня повідомлення йому  про причини недопуску, надіслати відповідні документи разом із заявою, у якій вказуються конкретні причини невчасного їх подання. Зазначені заяви, надіслані документи та причини несвоєчасного подання розглядаються на засіданні Конкурсної комісії НКРЕКП. За результатами розгляду приймається рішення щодо допуску або недопуску кандидата до подальшої участі у конкурсі. Про прийняте рішення кандидату повідомляється у порядку визначеному пунктом 4.3. цього Порядку.

4.8. Рішення Конкурсної комісії НКРЕКП про допуск або відмову в допуску кандидатів до участі в конкурсі  оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України.

4.9. Секретаріат Комітету ПЕК повідомляє допущених до участі у конкурсі кандидатів електронною поштою, а також, за можливості, телефоном щодо їх  участі у наступному етапі конкурсу.

4.10. Перед проходженням співбесіди кандидати надають Конкурсній комісії НКРЕКП оригінали документів, копії яких додавалися до заяви. У разі виявлення розбіжностей, або сумніву щодо їх справжності остаточне рішення щодо відповідності поданих документів встановленим вимогам та допуск/недопуск кандидата до проходження співбесіди  приймається Конкурсною комісією НКРЕКП.

4.11. Пакети документів, подані кандидатами для участі у конкурсі, не повертаються і до їх архівації зберігаються разом з матеріалами проведення конкурсу у Секретаріаті Комітету ПЕК, відповідно до затвердженої номенклатури справ, а електронний носій (USB-флеш-накопичувач) повертається кандидату.

5. Проведення оцінювання кандидатів на зайняття вакантних посад членів НКРЕКП

5.1. Співбесіда з кандидатами:

5.1.1. графік проведення співбесіди (за алфавітним порядком) із зазначенням дати, часу і місця проведення співбесіди затверджується Конкурсної комісією НКРЕКП.  Секретаріат Комітету ПЕК повідомляє кандидатам про час та місце проведення співбесіди не пізніше ніж за 72 години до неї. Графік проведення співбесід оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України;

5.1.2. співбесіда з кожним із кандидатів проводиться за графіком протягом встановленого Конкурсною комісією НКРЕКП часу. За вмотивованим зверненням кандидата час співбесіди може бути змінено. Проводиться  аудіо- запис  співбесіди;

5.1.3. під час співбесіди кандидат викладає основні мотиви щодо заняття посади члена НКРЕКП та сфери регулювання в яких кандидат вважає себе найбільш компетентним, бачення проблем діяльності НКРЕКП та пропозиції щодо їх вирішення. Встановлюються професійний досвід, знання і морально-ділові якості, необхідні для виконання обов’язків члена НКРЕКП. Під час співбесіди члени Конкурсної комісії НКРЕКП можуть ставити питання для уточнення окремих аспектів біографії, професійного досвіду кандидата, оцінки професійних та особистих якостей кандидата, його вмотивованості з метою визначення здібностей та професійних умінь, необхідних для якісного виконання  обов’язків члена НКРЕКП;

5.1.4. за результатами співбесіди на підставі рейтингового голосування Конкурсною комісію НКРЕКП здійснюється відбір кандидатів. Оцінювання здійснюється відповідно до окремого порядку оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП.

 

5.2. Тестування  (тести, ситуативне завдання, інший письмовий іспит)  та/або співбесіда з визначення рівня професійних знань

5.2.1. основна мета проходження тестування – визначення рівня знань Конституції України та чинного законодавства, пов’язаного з діяльністю НКРЕКП, а також економічних засад функціонування ринків енергетики та комунальних послуг, бачення стратегії діяльності НКРЕКП;

5.2.2.                 тестування  може здійснюватися  з використанням комп’ютерної техніки;  

5.2.3.   інформація про дату, час, місце тестування оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України не пізніше ніж за 72 години до початку тестування. Перед початком тестування  Секретаріат Комітету ПЕК електронною поштою інформує кандидатів про дату, час і місце його проведення;

5.2.4.                 під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися між собою. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він попереджається про можливість відсторонення від подальшої участі в ньому, а в разі повторного порушення відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що Конкурсна  комісія НКРЕКП  складає відповідний акт.

5.2.5. результати тестів враховуються Конкурсною комісією НКРЕКП під час складання рейтингу кандидатів. Результати тестування зберігаються в електронному вигляді протягом року після закінчення конкурсу. Відомості з результатами тестування підписуються головою та секретарем Конкурсної комісії НКРЕКП;

5.2.6. кожен кандидат після проходження тестів з використанням комп’ютерної техніки має право ознайомитися з його результатами;

5.2.7. у разі прийняття Конкурсною комісією НКРЕКП рішення щодо співбесіди з визначення рівня професійних знань оцінювання проводиться відповідно до порядку оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП.

5.3. Конкурсна комісія НКРЕКП, у разів потреби, проводить повторну співбесіду з кандидатами. Оцінювання проводиться відповідно до порядку оцінювання кандидатів на посаду члена НКРЕКП.

6. Спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції" і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади"

6.1. Щодо кандидатів, допущених Конкурсною комісією НКРЕКП до участі в конкурсі, проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про запобігання корупції" і перевірка, передбачена Законом України "Про очищення влади".

6.2. Конкурсна комісія НКРЕКП упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заявок на відкритий конкурс направляє документи кандидатів для зазначених перевірок до Адміністрації Президента України.

6.3. Якщо кандидат не пройшов спеціальну перевірку, передбачену Законом України "Про запобігання корупції" і перевірку, передбачену Законом України "Про очищення влади", Конкурсна комісія НКРЕКП на своєму засіданні приймає рішення про виключення такого кандидата із списку кандидатів для участі в конкурсі.

7.   Відбір Конкурсною комісією НКРЕКП кандидатів для призначення на посаду члена НКРЕКП. Подання про призначення відібраних кандидатів на посаду члена НКРЕКП

7.1. Конкурсна комісія НКРЕКП на своєму засіданні здійснює відбір кандидатів  для     подання  про  призначення  на   посаду  члена  НКРЕКП з розрахунку дві особи на одну посаду члена НКРЕКП. Під час відбору мають бути враховані результати спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" та перевірки, передбаченої Законом "Про очищення влади".

7.2. Відбір кандидатів для внесення на розгляд Президенту України здійснюється за результатами загальної кількості набраних балів шляхом рейтингового голосування. Рішення Конкурсної комісії НКРЕКП фіксується у протоколі засідання Конкурсної комісії НКРЕКП.

7.3. Подання на розгляд Президента України кандидатур, які отримали найвищий рейтинг, підписується головою Конкурсної комісії НКРЕКП.     

7.4. Конкурсна комісія НКРЕКП оприлюднює інформацію про кандидатів, які отримали найвищий рейтинг та подані на розгляд Президента України на офіційних веб-сайтах Президента України та Верховної Ради України.

8. Заключні положення

8.1. Зміни або доповнення до цього Порядку виносяться на розгляд Конкурсної комісії НКРЕКП за ініціативою одного з членів Конкурсної комісії НКРЕКП та вирішуються на її засіданні. Зміни або доповнення до  цього Порядку викладаються у формі нової редакції Порядку проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

8.2. Додатки до цього Порядку є його невідємною частиною.