Шановні друзі!
На офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної   політики та ядерної безпеки ви отримаєте повну та актуальну  інформацію про діяльність нашого Комітету -  розроблені  та прийняті законопроекти, законодавчі ініціативи, плани роботи Комітету та архівні матеріали. докладніше

Повідомлення

Перейти до розділу
16 липня 17:00
Матеріали круглого столу на тему: «Запуск оптового ринку електричної енергії: перші результати та виклики» від 16 липня 2019 року докладніше
16 липня 12:27
16 липня 2019 року Комітет проводить Круглий стіл на тему: «Запуск оптового ринку електричної енергії: перші результати та виклики» докладніше
03 квітня 11:56
05 квітня 2019 року відбудеться засідання Міжвідомчої робочої групи з питань запровадження електро-акумулюючих систем та розробки механізму стимулювання їх будівництва та інтеграції у ОЕС. докладніше
01 липня 14:14
Перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський звернувся до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія. докладніше
04 червня 16:57
Засідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. докладніше
16 травня 09:47
Член Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки народний депутат України Мартовицький А.В. провів прийом громадян. докладніше
02 квітня 15:30
В Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки відбулася робоча нарада з обговорення проблемних питань ринку електричної енергії. докладніше
28 лютого 17:23
Американські партнери підтримують реформи в енергетичному секторі України. докладніше
15 лютого 12:49
Конструктивна співпраця: у Комітеті відбулася зустріч із партнерами з Великої Британії докладніше
07 лютого 15:45
ПОСТ-РЕЛІЗ Круглого столу на тему: «Роздрібний ринок електричної енергії України: перший місяць функціонування, виклики, проблеми та шляхи їх подолання» докладніше
26 грудня 17:04
18 грудня 2018 року у Києві проходив Інвестиційний Форум Україна-ЄС з відновлюваної енергетики. докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Конкурскої комісії

19 лютого 2018, 12:20

Порядок оцінювання кандидатів на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

 

 

  

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

На засіданні Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  10 січня 2018 р., Протокол № 4

 

 

 

 

 

                                                        

Порядок

оцінювання кандидатів на посаду члена

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних  послуг (НКРЕКП)

 

Цей Порядок  визначає  методологію  оцінювання  кандидата  на зайняття вакантної посади члена НКРЕКП (далі – Порядок оцінювання), показники оцінювання  та способи їх встановлення.

1. Оцінювання – це встановлена «Порядком та умовами проведення відкритого конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» процедура визначення здатності кандидата виконувати обов’язки члена НКРЕКП, передбачені Законом України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

2. Оцінювання кожного кандидата проводиться прозоро, з урахуванням принципів недискримінаційності та об’єктивності.

3. Оцінювання може здійснюватися шляхом проведення співбесід, або співбесіди (співбесід) та тестування (тести, ситуативне завдання, письмовий іспит тощо).

4.  Співбесіда (перше оцінювання) триває до 30 хвилин та проводиться у такому порядку:

4.1. вступна частина (ознайомлення з Порядком оцінювання, Пам’яткою кандидата на посаду члена НКРЕКП);

4.2. самопрезентація (кандидат викладає основні мотиви щодо заняття посади члена НКРЕКП у сфері регулювання, в яких він вважає себе найбільш компетентним, бачення проблем діяльності НКРЕКП та пропозиції щодо їх вирішення);

4.3.  запитання до кандидата щодо оцінки:

а) особистої компетентності:

- здатності виконувати значні обсяги роботи;

- самоорганізованості;

- аналітичних здібностей;

 б) соціальної компетентності:

- урівноваженості (відповідності поведінки правилам професійної етики);

- комунікативності, тощо;

в)  організаторських здібностей:

- здатності організовувати роботу служб та  підрозділів підприємств (організацій);

- наявності знань і досвіду у створенні та/або управлінні підприємствами, установами, організаціями або їх підрозділами, тощо;

г) здатності підвищувати свій фаховий рівень, проходження підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, стажувань тощо;

д)  відповідності етичним та моральним критеріям.

4.4. завершення співбесіди, оцінювання та оголошення результатів по кандидату.

5. Перше оцінювання здійснюється за 5-ти бальною шкалою. Бали виставляються окремо за оцінку:

-  самопрезентації;

-  компетентності (особистої, соціальної, організаторських здібностей та здатності підвищувати фаховий рівень);

-  моральних та етичних якостей.

Максимальна оцінка, яку виставляє член Конкурсної комісії НКРЕКП – 15 балів. Мінімальна – 0 балів.

6. Кожен член Конкурсної комісії НКРЕКП заповнює по одному листку  оцінювання кандидата (Додаток 1) шляхом обведення відповідного балу та здає його представнику Секретаріату Комітету ПЕК. Представник Секретаріату Комітету ПЕК разом із секретарем Конкурсної комісії НКРЕКП здійснюють підрахунок балів виставлених членами Конкурсної комісії НКРЕКП.

6.1 У разі присутності на засіданні всіх членів Конкурсної Комісії НКРЕКП загальний бал кандидата підраховується шляхом сумування усіх балів, виставлених членами Конкурсної Комісії НКРЕКП.  Секретар Конкурсної Комісії НКРЕКП оголошує загальний бал  кандидата.

6.2  У разі відсутності одного чи двох членів Конкурсної комісії НКРЕКП на засіданні, або неможливості брати участь у голосуванні через конфлікт інтересів загальний бал кандидата визначається наступним чином:

- визначається середній бал шляхом ділення загальної кількості балів, виставлених голосуючими членами Конкурсної Комісії НКРЕКП на кількість голосуючих членів Конкурсної Комісії НКРЕКП;

- цей середній бал додається до загальної суми балів за кожного відсутнього (відсутніх) або неголосуючого (неголосуючих) членів Конкурсної Комісії НКРЕКП. Секретар  Конкурсної Комісії НКРЕКП оголошує загальний бал кандидата.

7. Співбесіда з визначення рівня професійних знань (друге оцінювання) триває до 40 хвилин та проводиться у такому порядку:

7.1. вступна частина (ознайомлення з Порядком оцінювання);

7.2. запитання членів Конкурсної комісії НКРЕКП щодо:

- знання та застосування нормативно-правових актів загального та спеціального характеру; здатності приймати регуляторні рішення у сферах енергетики та комунальних послуг (рівень практичних навичок, аналітичні здібності тощо);

- спеціальних знань в галузі (галузях) регулювання, у якій кандидат вважає себе найбільш компетентним, здатності аргументувати та обґрунтовувати позицію з правової та економічної  точки зору під час розгляду заяв та скарг споживачів або ліцензіатів; знань судової практики; загальних уявлень про європейські ринки у сферах енергетики та комунальних послуг, співпраці з міжнародними, громадськими організаціями, експертним середовищем; здатності до системного аналізу ситуації на енергетичних ринках та у сфері комунальних послуг; професійного досвіду роботи у сферах енергетики та/або комунальних послуг;

7.3. оцінювання та оголошення результатів по кандидату.

8. Друге оцінювання здійснюється за 12-ти бальною шкалою. Бали виставляються окремо за оцінку:

- рівня професійних знань та знання законодавства;

- здатності аргументувати та обґрунтовувати позицію з правової та економічної точки зору в окремій (окремих) галузі регулювання.

Максимальна оцінка, яку виставляє член Конкурсної комісії НКРЕКП – 24 бали. Мінімальна – 0 балів.

9. Кожен член Конкурсної комісії НКРЕКП заповнює по одному листку  оцінювання кандидата (Додаток 2). Результати оцінювання та підведення їх  підсумків проводиться у порядку, визначеному пунктом 6 Порядку оцінювання.

10. За результатами проведення оцінювань та проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції" і перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади" Конкурсна комісія НКРЕКП визначає рейтинг кандидатів серед осіб, які  пройшли усі етапи відбору, відповідно до загальної кількості набраних ними балів.

11. Місце кандидата за рейтингом визначається з урахуванням таких правил:

- найвищим місцем за рейтингом є перше місце, яке визначається кандидату, який за результатами складення усіх етапів оцінювання набрав найбільшу кількість балів;

- подальші місця у рейтингу між кандидатами розподіляються за принципом від більшої кількості набраних ними балів до найменшої;

- у разі набрання кількома кандидатами однакової кількості балів за результатами усіх етапів оцінювання, їм встановлюється однаковий рейтинг. Кандидати з однаковим рейтингом розміщуються у списку за алфавітним порядком.

12. Якщо після складання рейтингу виявиться, що кількість кандидатів, які мають бути відібраними для подання Президенту України, є більшою, ніж дві особи на одну посаду, внаслідок однакового нижчого в цьому списку рейтингу, Конкурсна комісія НКРЕКП після обговорення відповідності професійній компетентності та морально ділових якостей таких кандидатів визначає їх місце у рейтингу шляхом відкритого голосування.

 

 

 

Додаток № 1

до Порядку оцінювання

кандидатів на посаду члена НКРЕКП

 

Листок оцінювання кандидата (перша співбесіда)

 

Порядковий № реєстрації, ПІБ кандидата _____________________

_________________________________________________

 

Оцінка

Самопрезентація

1

2

3

4

5

Компетентність (особиста, соціальна, організаторські здібності та підвищення фахового рівня)

1

2

3

4

5

Моральні та етичні якості

1

2

3

4

5

Загальний бал

 

 

                                      

 

 

Додаток № 2

до Порядку оцінювання

кандидатів на посаду члена НКРЕКП

 

Листок оцінювання кандидата (друга співбесіда)

 

Порядковий № реєстрації, ПІБ кандидата _____________________

_________________________________________________

 

Оцінка

Рівень професійних знань та знання законодавства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Здатність аргументувати та обґрунтовувати позицію з правової та економічної точки зору в окремій (окремих) галузі регулювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Загальний бал