Головна > Текстові публікації > Інформаційні ресурси > Довідкові та інформаційно-аналітичні матеріали > Основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу
05 лютого 2018, 13:10

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ за січень-грудень 2017 року

ПРО ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

за січень-грудень 2017 року

Науково-технічна спілка

енергетиків та електротехніків України

За січень-грудень 2017 року, за фактичними даними, обсяг виробництва електричної енергії електростанціями України, які входять до Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, склав 155414,4 млн кВтг, що на 597,0 млн кВтг, або на 0,4% більше ніж за 12 місяців 2016 року. При цьому, тепловими електростанціями енергогенеруючих компаній вироблено 44960,2 млн кВтг, що на 4942,1 млн кВтг, або на 9,9% менше ніж за 12 місяців 2016 р. Теплоелектроцентра-лями та когенераційними установками вироблено 10881,5 млн кВтг, що на 710,6 млн кВтг, або на 6,1% менше ніж за відповідний період 2016 року. Атомними електростанціями вироблено 85576,2 млн кВтг, що у порівнянні з відповідним періодом 2016 р. більше на 4626,1 млн кВтг, або на 5,7%. Гідроелектростанціями та гідроакумулюючими електростанціями за 12 місяців 2017 року вироблено 10567,3 млн кВтг, що на 1269,8 млн.кВтг, або на 13,7% більше ніж за 12 місяців 2016 року.

Виробіток ТЕС та ТЕЦ за 12 місяців 2017 року від загального по ОЕС складає 35,9%, виробіток електроенергії АЕС складає 55,1%, а виробіток ГЕС та ГАЕС – 6,8%. За 12 місяців 2016 р. частка виробітку ТЕС та ТЕЦ, АЕС, ГЕС та ГАЕС складала відповідно 39,7%, 52,3% і 6,0%.

Виробництво електроенергії блок-станціями та іншими джерелами за 12 місяців 2017 року склало 1532,9 млн кВтг, що на 17,8 млн кВтг, або на 1,2% більше ніж за відповідний період 2016 року.

Виробництво електроенергії альтернативними джерелами (ВЕС, СЕС, біомаса) за 12 місяців 2017 року склало 1896,3 млн кВтг, що на 336,0 млн кВтг, або на 21,5% більше ніж за відповідний період 2016 року.

За 12 місяців 2017 року тепловими та атомними електростанціями і районними котельнями Міненерговугілля відпущено 21972,4 тис. Гкал, що на 2165,9 тис. Гкал, або на 9,0% менше ніж за відповідний період минулого року.

Динаміка і структура виробництва електроенергії по Україні

 

12 місяців 2016 року

12 місяців 2017 року

+/- до 2016 р.

 

кВтг

у % до заг. виробн.

кВтг

у % до заг. виробн.

млн

кВтг

%

Виробіток електроенергії – всього

154817,4

100,0

155414,4

100,0

597,0

0,4

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

ТЕС та ТЕЦ, з них:

61494,4

39,7

55841,7

35,9

-5652,7

-9,2

  ТЕС ГК - всього

49902,3

32,2

44960,2

28,9

-4942,1

-9,9

  ТЕЦ та когенераційні установки

11592,1

7,5

10881,5

7,0

-710,6

-6,1

ГЕС та ГАЕС, з них:

9297,5

6,0

10567,3

6,8

1269,8

13,7

       ГЕС

7663,7

5,0

8982,2

5,8

1318,5

17,2

       ГАЕС

1633,8

1,1

1585,1

1,0

-48,7

-3,0

АЕС

80950,1

52,3

85576,2

55,1

4626,1

5,7

Альтернативні джерела
(ВЕС, СЕС, біомаса)

1560,3

1,0

1896,3

1,2

336,0

21,5

Блок-станціями та іншими джерелами

1515,1

1,0

1532,9

1,0

17,8

1,2

На початок 2017 року запаси палива на електростанціях складали: вугілля – 2061,5 тис. тонн, мазуту – 133,9 тис. тонн (на початок 2016 року відповідно 2804,2 тис. тонн та 127,7 тис. тонн).

Загальний обсяг вуглепостачання на теплоелектростанції протягом січня-грудня 2017 року склав 24954,6 тис. тонн, що на 5641,3 тис. тонн менше ніж за 12 місяців 2016 року. Від підприємств вугільної галузі України обсяг вуглепостачання склав 19860,0 тис. тонн, що на 9449,2 тис. тонн менше ніж у 2016 році за 12 місяців. Витрати вугілля склали 24811,3 тис. тонн.

Запаси вугілля на 01.01.2018 р. на складах підвідомчих Міненерговугілля підприємств становили 2046,0 тис.тонн, що на 15,5 тис.тонн менше ніж у минулому році (2061,5 тис. тонн) при номінальній місткості вугільних складів 5080 тис.тонн.

Топкового мазуту за 12 місяців 2017 року спожито 499,8 тис. тонн, що на 140,7 тис. тонн менше ніж за відповідний період 2016 року. Запас мазуту на 01.01.2018 р. на підвідомчих Міненерговугілля підприємствах склав 64,0 тис. тонн.

Використання природного газу на теплових електростанціях України за        12 місяців 2017 р. становило 3687,9 млн куб.м, що на 297,6 млн куб.м менше ніж за цей період 2016 р. При цьому ТЕС енергогенеруючих компаній спожили 185,8 млн куб. м, що на 31,5 млн куб. м менше ніж за 12 місяців 2016 р.

Станом на 01.01.2018 в українських підземних сховищах газу знаходиться 14,69 млрд куб. м природного газу, що на 2,7 млрд куб. м, або на 22,6% більше порівняно з минулорічним показником.

За січень-грудень 2017 року спостерігається збільшення електроспо-живання (брутто), яке склало 149725,9 млн кВтг, що на 379,5 млн кВтг, або на 0,3% більше ніж за цей період 2016 року. Споживання електроенергії (нетто) галузями національної економіки та населенням склав 118927,1 млн кВтг, що на 461,5 млн кВтг більше аналогічного показника 2016 року.

 

Динаміка і структура споживання електроенергії за січень-грудень 2017 р.

(без урахування АР Крим та м. Севастополя)

Групи споживачів

Ел.спожи-

+ / -

+ / -

Питома

Питома

вання 2017 р.

до 2016 р.

до 2016 р.

вага, %

вага, %

млн кВтг

млн кВтг

%

2016 р.

2017 р.

Споживання ел.ен. (брутто)

149725,9

379,5

0,3

 

 

Споживання ел.ен. (нетто)

118927,1

669,0

0,6

100,0

100,0

у тому числі:

 

 

 

 

 

1.Промисловість

50952,0

956,6

1,9

42,3

42,8

   у тому числі:

 

 

 

 

 

   Паливна

3616,5

19,0

0,5

3,0

3,0

   Металургійна

29054,1

181,8

0,6

24,4

24,4

   Хімічна та нафтохімічна

2886,8

-81,7

-2,8

2,5

2,4

   Машинобудівна

3979,3

273,0

7,4

3,1

3,3

   Будів.матеріалів

2266,3

67,5

3,1

1,9

1,9

   Харчова та переробна

4407,1

192,8

4,6

3,6

3,7

   Інша

4741,8

304,3

6,9

3,8

4,0

2.Сільгоспспоживачі

3642,1

128,9

3,7

3,0

3,1

3.Транспорт

7044,0

248,5

3,7

5,7

5,9

4.Будівництво

891,8

77,7

9,5

0,7

0,7

5.Ком.-побутові споживачі

15016,3

-174,4

-1,1

12,8

12,6

6.Інші непромисл. споживачі

6361,0

329,1

5,5

5,1

5,3

7.Населення

35019,9

-897,4

-2,5

30,4

29,4

Збільшення електроспоживання (нетто) відбулося, переважно, за рахунок збільшення обсягу споживання електричної енергії паливною промисловістю (на 0,5%), машинобудівною промисловістю (на 7,4%), будівництвом (на 9,5%) та іншими непромисловими споживачами (на 5,5%).

Видобуток вугілля. За 12 місяців 2017 року вугледобувними підприємствами України видобуто 34,91 млн тонн вугілля, що на 5947,9 тис. тонн (або на 14,6%) менше порівняно з відповідним періодом 2016 р. В цілому видобуток енергетичного вугілля склав 28,1 млн тонн, він зменшився на 4891,7 тис. т (або на 14,8%), коксівного – склав 6,8 млн тонн, що менше на 1056,2 тис. т (або на 12,4%).

Упродовж січня-грудня 2017 року вугледобувними підприємствами, що підпорядковані Міненерговугілля України, видобуто вугілля 4,83 млн тонн, що на 949,6 тис. тонн (або на 16,4%) менше, ніж за цей період 2016 року. Видобуток енергетичного вугілля зменшився на 818,5 тис. тонн (або на 17,3%) порівняно з відповідним періодом 2016 р. і коксівного зменшився на 131,4 тис. т (або на 12,4%), а видобуток відповідно склав 3,9 млн. тонн та 0,93 млн тонн.

Видобуток нафти та газу. З початку 2017 року в Україні видобуто 2098,2 млн тонн нафти з газовим конденсатом і 20,8 млрд куб. м. газу. У минулому році, відповідно, ці показники становили – 2189,4 млн. тонн нафти з газовим конденсатом та 19,98 млрд куб. м газу. Підприємства НАК "Нафтогаз України" видобули за січень-грудень 2017 р. 1,847 млн тонн нафти з конденсатом (у 2016 р. – 2,0 млн тонн) і 16,3 млрд куб. м газу (у 2016 р. – 15,9 млрд куб. м).

Інші підприємства за 12 місяців 2017 року видобули 1442,1 тис. тонн нафти з газовим конденсатом (у 2016 році – 130,3 тис. тонн) і 4,5 млрд куб. м газу (у 2016 р. – 4,0 млрд куб. м).

Постачання і переробка нафти. За 12 місяців 2017 р. на нафтопереробні підприємства (НПЗ) та Шебелинський ГПЗ поставлено 954,5 тис. тонн нафтової сировини українських родовищ (нафта з газовим конденсатом). Обсяг переробки газового конденсату з нафтою Шебелинським ГПЗ у січні-грудні 2017 р. склав 493,5 тис. тонн, що на 0,7 % менше обсягу переробки у січні-грудні 2016 року.

У січні-грудні 2017 року не здійснювали роботу з переробки нафтової сировини - Лисичанський, Одеський, Дрогобицький та Надвірнянський нафтопереробні підприємства.

Загальні потужності з первинної переробки газового конденсату з нафтою на Шебелинському ГПЗ у січні-грудні 2017 року було завантажено в середньому на 49,1% (у січні-грудні 2016 року на 50,0%).

Транспортування нафти. З початку 2017 року обсяги транспортування нафти підприємствами магістральних нафтопроводів склали 16034,0 тис. тонн, що на 5,3% (або на 805,8 тис. тонн) більше порівняно з відповідним періодом 2016 р. При цьому транзитом до країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) протранспортовано 13937,0 тис. тонн, що на 0,8% (або на 54,8 тис. тонн) більше порівняно із аналогічним показником 2016 р., а для потреб України – 2097,0 тис. тонн, що на 49,1% (або на 691,0 тис. тонн) більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

З початку 2017 року транзитні обсяги перекачки у загальному обсязі складають 86,9%, а на нафтопереробні підприємства України – 13,1%.

 

Аналіз сплати за спожиту електроенергію за 12 місяців 2017 року

 

Розрахунки споживачів електроенергії по областям

За січень-грудень 2017 року споживачам відпущено електричної енергії на суму 164,82 млрд грн., оплата становила 162,93 млрд грн., або 98,4%.

Вище середнього показника (98,4%) розрахунки за відпущену споживачам у січні-грудні 2017 році енергію були проведені у Вінницькій (на 99,1%), Дніпропетровській (на 99,2%), Донецькій (99,1%), Житомирській (на 98,7%), Закарпатській (на 98,7%), Запорізькій (на 100,3%), Київській (на 99,4%), Кіровоградській (на 99,5%), Миколаївській (на 99,2%), Одеській (на 99,0%), Полтавській (на 99,6%), Рівненській (на 99,1%), Тернопільській (на 99,9%), Херсонській (на 98,7%), Хмельницькій (на 98,9%), Чернівецькій (на 99,5%), Чернігівській (на 99,7%) областях, м. Київ (99,5%).

Нижче середнього показника обсягу розрахунків за відпущену у січні-грудні 2017 році енергію проведені у Волинській (97,1%), Івано-Франківській (на 98,3%), Луганській (на 76,1%), Львівській (на 96,1%), Сумській (на 97,3%), Харківській (94,5%), Черкаській (на 95,4%) областях, АР Крим (на 0,0%).

 

Розрахунки енергопостачальних компаній з ДП «Енергоринок»

За січень-грудень 2017 р., за фактичними даними, енергопостачальними компаніями куплено електроенергії в ДП «Енергоринок» за регульованим тарифом на 148,7 млрд грн., а сплачено за неї 149,6 млрд грн. або 100,6%.

Повністю розрахувалися з ДП «Енергоринок» споживачі 24 енергопоста-чальних компаній за регульованим тарифом, а саме: Вінницяобленерго (на 105,4%), Волиньобленерго (на 101,2%), Донецькобленерго (на 108,7%), Житомиробленерго (на 100,3%), Закарпаттяобленерго (на 100,0%), Запоріжжяобленерго (на 101,3%), Кіровоградобленерго (на 101,6%), Львівобленерго (на 101,0%), Миколаївобленерго (на 104,0%), Одесаобленерго (на 101,5%), Прикарпаттяобленерго (на 102,6%), Рівне-обленерго (на 101,6%), Сумиобленерго (на 101,8%), Тернопільобленерго (на 103,8%), Харківобленерго (на 101,1%), Херсонобленерго (на 103,1%), Черкасиобл-енерго (на 104,7%), Чернігівобленерго (на 102,9%), ПЕМ Енерговугілля (на 217,3%), Луганське енергетичне об'єднання (на 128,3%), Атомсервіс (на 102,8%), Енергія-Новий Розділ (на 102,0%), Енергія-Новоявірськ (на 105,7%), Укрзалізниця (на 100,4%).

Нижче 100% розрахувалися з ДП «Енергоринок» за січень-грудень 2017 року Дніпрообленерго (на 99,3%), Київенерго (на 98,5%), Київобленерго (на 98,4%), Полтаваобленерго (на 98,1%), Хмельницькобленерго (на 98,4%), Чернівціобленерго (на 99,3%), Високовольтні мережі ТОВ ДТЕК (на 98,4%), Регіональні електричні мережі (на 42,3%).

 

Розрахунки споживачів електроенергії з обласними енергопостачальними компаніями

За січень-грудень 2017 року енергопостачальними компаніями відпущено (за фактичними даними) електроенергії на суму 164,82 млрд грн, а сплачено за неї 162,23 млрд грн або 98,4%.

Повністю розрахувалися за електроенергію споживачі трьох енергопостачальних компаній ПАТ «Запоріжжяобленерго» (100,3%), ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» (102,2%), ПрАТ«ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля» (198,6%).

Вище середнього рівня (98,4%), але нижче 100% розрахувались споживачі з енергопостачальними компаніями: ПАТ «Вінницяобленерго» (99,1%); ПрАТ «Волиньобленерго» (98,6%); ПрАТ ЕК «Житомиробленерго» (98,7%); ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (98,7%); ПрАТ «Кіровоградобленерго» (99,5%); ПАТ «Київенерго» (99,5%); ПрАТ «Київобленерго» (99,4%); ПрАТ «Львівобленерго» (99,7%); ПАТ «Миколаївобленерго» (99,2%); ПАТ ЕК «Одесаобленерго» (99,0%); ПАТ «Полтаваобленерго» (99,6%); ПАТ «Прикарпаттяобленерго» (98,3%); ПрАТ «Рівнеобленерго» (99,1%); ВАТ «Тернопільобленерго» (99,9%); ПрАТ ЕК «Херсонобленерго» (98,7%); ПАТ «Хмельницькобленерго» (98,9%); ПрАТ ЕК «Чернівціобленерго» (99,5%); ПАТ «Чернігівобленерго» (99,7%).

Нижче середнього рівня (98,4%) розрахувались за спожиту електроенергію споживачі з 7 енергопостачальними компаніями: ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» (98,3%); ПАТ «ДТЕК «Донецькобленерго» (96,9%); ПАТ «Сумиобленерго» (97,3%); АК «Харківобленерго» (94,5%); ПАТ «Черкасиобленерго» (95,4%); ДП «Регіональні електричні мережі» (38,8%); ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (88,5%).

Оплата електроенергії всіма видами платежів (за фактичними даними) генеруючим компаніям та іншим участникам ОРЕ за січень-грудень 2017 р. Всього сплата склала 172,67 млрд грн. при товарній продукції 173,63 млрд грн., або 99,4%. По НАЕК “Енергоатом” сплачено – 98,7% (45457,6 млн грн.), “Центренерго” – 100,5% (13090,17 млн грн), “Дніпроенерго” – 96,8% (17610,14 млн грн), “Донбасенерго” – 108,8% (6201,38 млн грн), “Західенерго” – 98,3% (25039,45 млн грн), “Східенерго” – 106,0% (16120,86 млн грн), Харківська ТЕЦ-5 – 89,1% (1999,56 млн грн), Київенерго (ТЕЦ) – 97,2% (5185,55 млн грн), ПрАТ “Укргідроенерго” – 99,2% (6807,82 млн грн.), Нижньодністровська ГЕС – 272,0 тис. грн., інші електростанції – 99,1% (25693,75 млн грн.), у тому числі теплоелектроцентралі – 98,4% (13332,27 млн грн.), виробники альтернативної е/е – 99,9% (9463,73 млн грн), НЕК«Укренерго» - 98,3% (9463,73 млн грн.) від товарного відпуску енергії. Всього виробникам е/е та НЕК плата склала 172,67 млрд грн. при товарній продукції 173,63 млрд грн. або 99,4%.

Газопостачання, споживання та транзит природного газу. Ресурси природного газу в Україні за січень-грудень 2017 року склали 118,6 млрд куб.м
(за відповідний період 2016 року – 105,2 млрд.куб.м ).

За зовнішньоекономічними контрактами до України надійшло 107,5 млрд куб.м природного газу (за відповідний період 2016 року – 92,0 млрд куб.м ).

Споживачі України за 12 місяців 2017 року використали 32,2 млрд куб.м природного газу (за відповідний період 2016 року – 323 млрд куб.м).

Відбір природного газу з ПСГ за цей період 6,43 – млрд куб.м (за відповідний період 2016 року – 8,39 млрд куб.м).

За січень-грудень 2017 року за оперативними даними протранспортовано через територію України (транзит) природного газу всього 93,4 млрд куб.м (за відповідний період 2016 року – 82,2 млрд куб.м).

Станом на 01.11.17 дебіторська заборгованість нафтопереробних підприємств складала 10547,1 млн грн., кредиторська заборгованість – 29539,0 млн грн.

 

Капітальне будівництво та реструктуризація (без нафтогазового комплексу)

Протягом січня-грудня 2017 року підприємствами галузей ПЕК, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 14674,4 млн грн. капітальних вкладень, що на 4,4% менше відповідного показника 2016 року.

В електроенергетичній галузі освоєно 14595,7 млн грн. капітальних вкладень за 12 місяців, що на 4,4% менше порівняно з аналогічним показником 2016 року. Тривають роботи з будівництва Дністровської ГАЕС, реконструкції енергоблоків ТЕС, каскаду Дніпровських ГЕС, будівництва магістральних електромереж для видачі потужності блоків атомних електростанцій.

У вугільній галузі освоєно 78,7 млн грн. капітальних вкладень, що на 10,2% більше порівняно з аналогічним показником 2016 року.

 

Підсумки роботи підприємств ядерної енергетики

та атомної промисловості у грудні 2017 р.

Атомні електростанції. У грудні 2017 року на АЕС України вироблено 7725,9 млн кВтг, що на 503,4 млн кВтг більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Коефіцієнт використання встановленої потужності у грудні 2017р. становив 74,9%, що на 4,8% менше показника минулого року.

Частка АЕС у виробництві електроенергії в Україні з початку 2017 року становить 55,1% (за відповідний період 2016 року – 52,3%).

До Енергоринку у грудні 2017 р. ДП НАЕК «Енергоатом» відпущено 7284,754 млн кВтг електроенергії, що на 496,796 млн кВтг менше ніж у грудні 2016р. Коефіцієнт використання встановленої потужності у грудні 2017 р. становив 74,9%, а з початку року КВВП становив 70,6% (за відповідний період 2016 року – 65,6%).

З початку 2017 року сталося 16 порушень у роботі енергоблоків АЕС, що на 4 порушення більше проти 2016 року. Зазначені порушення не обліковується за шкалою ІНЕС рівня 1.

Паливна програма. У 2017 р. заплановано здійснити 17 поставок свіжого ядерного палива на енергоблоки українських АЕС, у тому числі 11 поставок – від АТ «ТВЕЛ» і 6 поставок - від компанії «Вестінгауз», та забезпечити 6 рейсів з виве-зення відпрацьованого (опроміненого) ядерного палива. У грудні 2017 р. відбулося 3 поставки свіжого ядерного палива від АТ «ТВЕЛ» і 1 від компанії «Вестінгауз» та 1 вивезення відпрацьованого ядерного палива. З початку 2017 р. здійснено 17 поставок свіжого ядерного палива: 6 від компанії «Вестінгауз» та 11 від АТ «ТВЕЛ», забезпечено 6 вивезень відпрацьованого ядерного палива.

Ремонтна кампанія. Графіком ремонтів енергоблоків АЕС України у 2017 році заплановано виконати:

-          2 капітальні ремонтиРАЕС №4; ХАЕС №2;

-          8 середніх ремонтів – ЗАЕС1, 2, 4, 5; РАЕС2, 4; ЮУАЕС №1, 3;

-          розпочати 3 середні ремонти – ЗАЕС №3, 6; ХАЕС №1 та капітальний ремонт – РАЕС №1;

-          закінчити 2 середні ремонти – РАЕС №1, 3 та 2 капітальні ремонти – ЗАЕС №6; ХАЕС №1.

Станом на 09.01.2018 виконано:

- 12 планово-попереджувальних ремонтів енергоблоків РАЕС1, 2, 4 (середні ремонти), РАЕС №3 (капітальний ремонт); ЮУАЕС №2, 3 (середні ремонти); ЗАЕС №5, 3, 4, 1 (середні ремонти); ЮУАЕС №1 (капітальний ремонт); ХАЕС №2 (середній ремонт);

- 3 поточні планові ремонти енергоблоків РАЕС №3; ЮУАЕС №2; ЗАЕС №2;

- 9 поточних позапланових ремонтів: енергоблоків ЮУАЕС №3, РАЕС №1, 3, ЗАЕС №6, 4.

Станом на 09.01.2018 виконуються: 2 капітальні ремонти: енергоблоку ЗАЕС № 6 (з 12.11.2017 до 08.01.2018), ХАЕС № 107.11.17 до 30.01.18).

2 середні ремонти - РАЕС № 3 (з 08.12.2017 до 23.07.2018) та РАЕС №1 (з 30.12.2017 до 06.02.2018).

Тарифна та цінова політика. Відповідно до постанови НКРЕКП від 28.12.2017 № 1488 тариф на відпуск електроенергії, що виробляється на АЕС, становить 54,03 коп. за 1 кВт/г (без ПДВ).

Товарна продукція. У грудні 2017 року вартість товарної продукція ДП «НАЕК «Енергоатом» становила 4103,33 млн грн., що на 683,41 млн грн. менше ніж у грудні 2016 р. З початку 2017 року вартість товарної продукції становить 46040,05 млн грн., що на 2911,32 млн грн. більше ніж у 2016 р. У грудні 2017 року оплата з Енергоринку за відпущену ДП «НАЕК «Енергоатом» електроенергію становила 4457,31 млн грн., що на 622,19 млн грн. менше, ніж у грудні 2016 р. З початку 2017 р. оплата з Енергоринку дорівнювала 45457,66 млн грн., що на 3495,15 млн грн. більше порівняно з 2016 р. З початку 2017 року відсоток оплати становив 98,74%, з початку 2016 р. – 97,30%. Заборгованість із заробітної плати у компанії відсутня.

 

Підприємства атомно-промислового комплексу,

які входять до складу ДК «Ядерне паливо»

ДП «СхідГЗК». З початку 2017 року вироблено 836 тонн уранового оксидного концентрату на суму 2714,0 млн грн., що у порівнянні з відповідним періодом 2016 р. вироблено на 169,0 тонн менше. Заборгованість із заробітної плати станом на 09.01.18 у ДП «СхідГЗК» відсутня.

ДП «Смоли». З початку 2017 року ДП «Смоли» вироблено 383,4 тонн іонообмінних смол на суму 89,3 млн грн, що порівняно з відповідними періодом минулого року на 156,6 тонн менше. Заборгованість із виплати заробітної плати у ДП «Смоли» відсутня станом на 09.01.2018.

 

Ремонтна кампанія ТЕС, ТЕЦ і ГЕС, ГАЕС у 2018 році

Для забезпечення успішного проходження осінньо-зимового максимуму 2018-2019 рр. наказом Міненерговугілля від 25.09.2017 № 622 «Про підготовку обладнання електростанцій і теплових мереж до надійної та ефективної роботи у 2018 році та в осінньо-зимовий період 2018/2019 року» (зі змінами) передбачено:

На теплових електростанціях енергогенеруючих компаній відремонтувати всіма видами ремонтів 68 (17439 МВт) енергоблоків, а саме:

- поточним ремонтом 42 (11295 МВт) енергоблоків;

- середнім ремонтом 10 (2459 МВт) енергоблоків;

- капітальним ремонтом 16 (3685 МВт) енергоблоків.

На теплових електроцентралях виконати всіма видами ремонти 9 (1670МВт) енергоблоків, 13 (2027 т/год) парових котлів, 6 (660 Гкал/год) водогрійних котлів та 10 (331,8 МВт) турбоагрегатів.

На гідроелектростанціях виконати капітальний ремонт і реконструкцію 36 (1802,10 МВт) гідроагрегатам.

У теплових мережах виконати капітальний ремонт 10,66 км трубопроводів.

Станом на 30.01.2018 відповідно до затвердженого графіку:

У ремонті перебувають 4 (1557 МВт) енергоблока, а саме:

– в поточному ремонті – 2 (1082 МВт) енергоблока;

в капітальному ремонті – 2 (475 МВт) енергоблок.

В технічному переоснащенні (капітальний ремонт) в термін по 30.06.2018 знаходиться енергоблок ст. № 4 (300 МВт) Трипільської ТЕС та енергоблок ст. № 1 (175 МВт) Зміївської ТЕС.

На теплових електроцентралях в ремонті знаходиться 1 (100 МВт) турбоагрегат.

На гідроелектростанціях в реконструкції і капітальному ремонті знаходиться 10 (512,8 МВт) гідроагрегатів.

 

Коефіцієнт використання встановленої потужності на блочному устаткуванні (енергоблоки потужністю 100, 150, 200, 250, 300 МВт)

теплових електростанцій (ТЕС та ТЕЦ), які звітують Міненерговугіллю

Коефіцієнт використання встановленої потужності за 12 місяців 2017 р. порів-няно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 2,1% та складає 21,4%.

Найвищий коефіцієнт використання встановленої потужності за звітний період мають блоки потужністю 200 МВт – 35,0 % (у 2016 році – 34,8 %). По блокам потужністю 150 МВт коефіцієнт використання встановленої потужності за звітний період – 33,8 % (у 2016 році – 42,8 %), по блокам потужністю 250 МВт – 29,7 % (у минулому році – 26,6 %), по блокам потужністю 100 МВт – 29,1 % (у минулому році – 29,5 %), по блокам потужністю 300 МВт – 19,6 % (у 2016 році – 23,5 %).

Збільшився коефіцієнт використання встановленої потужності по генкомпаніях: по ТОВ «ДТЕК Східенерго»” на 0,7%, по ПАТ “ДТЕК Західенерго” на 4,3 %, а зменшився по ПАТ “ДТЕК Дніпроенерго” на 3,6 %, по ПАТ “Центренерго” на 5,3 %, по ПАТ «Донбасенерго» на 8,3 %.

 

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії

по тепловим електростанціям, які звітують Міненерговугіллю

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії по тепловим електростанціям генкомпаній України за 12 місяців 2017 року складають 401,1 г/кВтг, що на 5,4 г/кВтг менше ніж за відповідний період 2016 року (406,5 г/кВтг).

Питомі витрати умовного палива на відпуск електроенергії по ТЕС України (ТЕС ГК та ТЕЦ) складають за дванадцять місяців 2017 р. 388,1 г/кВтг, що менше в порівнянні з відповідним період минулого року на 6,8 г/кВтг.

 

Середньомісячна заробітна плата

За 12 місяців 2017 році розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника на підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, у розрізі галузей становить:

-    електроенергетична галузь9269 грн. (збільшення до відповідного показника 2016 р. становить 1634 грн.);

-    атомно-промисловий комплекс13800 грн. (більше на 2198 грн. до показника 2016р.);

-    нафтогазовий комплекс6872 грн. (більше на 1959 грн. до показників державних підприємств нафтогазового комплексу, що належать до сфери управління Міненерговугілля);

-    державні вугледобувні підприємства – 7962 грн. (більше на 1386 грн. для вугледобув-них підприємств, що розташовані на території, яка контролюється українською владою).

Заборгованість з виплати заробітної плати станом на 01.01.2018 року
на підприємствах, що належать до сфери управління Міненерговугілля України і що розташовані на території, яка контролюється українською владою, загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 150,6 млн грн. і в порівнянні з 01.01.2017 p., збільшилась на 95,0 млн грн., у тому числі: електроенергетична галузь – збільшилась на 5628,1 тис. грн.; атомно-промисловий комплекс – зменшилась на 4442,3 тис. грн.; вугільна галузь – збільшилась на 93937,7 тис. грн.; нафтогазовий комплекс – зменшилась на 99,0 тис. грн.

Інформація з підприємств, що розташовані на території, яка не контролюється українською владою, відсутня.

 

Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах

За 12 місяців 2017 року загальні технологічні витрати електроенергії на її транспортування електричними мережами Міненерговугілля всіх класів напруг склали на рівні 16,8 млрд.кВтг або 11,3 % від загального відпуску електроенергії в мережу. У порівнянні із аналогічним періодом 2016 р. відбулося їх збільшення на 0,2 млрд. кВтг, або збільшення на 0,1 в.п. (16,6 млрд. кВтг або 11,7% у 2016 р.).

Нормативна (технічна) складова технологічних витрат електроенергії по Міненерговугілля за 12 місяців 2017 року склала 18,820 млрд.кВтг або 13,2% від загального відпуску електроенергії в мережу, у порівнянні з минулим роком збільшилась на 0,015 млрд. кВтг або на 0,1 % у порівнянні з минулим роком
(
18,805 млрд. кВтг або 13,3 % у минулому році).

Понаднормативна (нетехнічна) складова технологічних витрат електро-енергії за 12 місяців 2017 р. по Міненерговугілля склала -2,0 млрд. кВтг або -1,4 % від загального відпуску електроенергії в мережу (-2,2 млрд.кВтг або -1,5% у 2016р.).

За рахунок виконання організаційно-технічних заходів зі зниження технологічних витрат електроенергії в електричних мережах 0,38-800 кВ Міненерговугілля за 1250 місяців 2017 р. заощаджено 199,3 млн.кВтг електричної енергії (200,7 млн.кВтг за відповідний період минулого року).

 

Експорт електроенергії, вугілля, нафтопродуктів

За 12 місяців 2017 р. з ОЕС України на експорт передано 5164,8 млн.кВтг електроенергії, що на 1151,3 млн кВтг або на 28,7 % більше ніж за 12 місяців 2016 року. За звітними даними, 4062,2 млн кВтг експортовано до країн Східної Європи.

За січень-грудень 2017 року територією України протранспортовано (транзитом) 93,4 млрд кубометрів природного газу, що на 11,2 млрд куб. м (або на 13,7%) більше ніж за відповідний період 2016 року.

Станом на 01.01.2018 року в українських підземних сховищах знаходилось 14,69 млрд куб. м природного газу, що на 2,7 млрд куб. м, або на 22,6% більше порівняно з показником на цей час 2016 року.

Протягом січня-грудня 2017 р. обсяг транспортування нафти магістральними нафтопроводами склав 16034,0 тис. тонн і порівняно із аналогічним періодом 2016р. збільшився на 805,8 тис. тонн (або на 5,3%), а транзитом до країн Західної Європи (Словаччини, Угорщини, Чехії) склав 13937,0 тис. тонн, що на 114,8 тис. тонн (або на 0,8%) більше порівняно із аналогічним показником 2016 р., для потреб України – більше на 691,0 тис. тонн (або на 49,1%) і склало 2097,0 тис. тонн.

З початку 2017 року частка транзитного обсягу перекачки нафти у загальному обсязі нафтоперекачування становила 86,9 %, а частка нафтоперекачування на нафтопереробні підприємства України – 13,1 %.

 

Підготовлено за даними

Міненерговугілля України

і ДП “Енергоринок»