Головна > Документи > Засідання Круглого столу

Шановні друзі!
На офіційному сайті Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної   політики та ядерної безпеки ви отримаєте повну та актуальну  інформацію про діяльність нашого Комітету -  розроблені  та прийняті законопроекти, законодавчі ініціативи, плани роботи Комітету та архівні матеріали. докладніше

Повідомлення

Перейти до розділу
15 листопада 13:33
23 листопада 2018 року у Комітеті буде проведено Круглий стіл на тему: «Досягнення цілей газовидобутку до 2020 року. Чи всі можливості використано?» докладніше
25 жовтня 10:14
29 жовтня 2018 року о 14:00 у Конференц-залі за адресою вул. Грушевського, 5, буде проведено дискусію на тему: "Держбюджет 2019: політика енергоефективності і енергетичної модернізації, чи високих тарифів і бюджетних субсидій" докладніше
12 жовтня 11:16
19 жовтня 2018 року відбудуться Комітетські слухання на тему: «Державний сектор вугільної промисловості на шляху до... Стратегічне бачення і бюджетний процес». докладніше
26 грудня 17:04
18 грудня 2018 року у Києві проходив Інвестиційний Форум Україна-ЄС з відновлюваної енергетики. докладніше
20 грудня 14:34
ПОСТ-РЕЛІЗ від 19 грудня 2018 року. «Стала енергетика та охорона довкілля: «зелений» порядок денний для України». докладніше
27 листопада 14:07
ПОСТ-РЕЛІЗ круглого столу від 23 листопада 2018 року докладніше
30 жовтня 16:46
ПОСТ-РЕЛІЗ дискусії від 29 жовтня 2018 року докладніше
25 жовтня 14:16
23 жовтня, у Стокгольмі пройшов «Шведсько-український форум з біоенергетики 2018» докладніше
22 жовтня 14:31
19 жовтня 2018 року в Верховній Раді України відбулися Комітетські слухання на тему: «Державний сектор вугільної промисловості на шляху до... Стратегічне бачення і бюджетний процес». докладніше
22 жовтня 11:20
ПОСТ-РЕЛІЗ робочої наради від 19 жовтня 2018 року. докладніше
19 жовтня 10:43
В.о. Голови Комітету О.Домбровський зустрівся з нашими стратегічними партнерами з Європейського банку реконструкції та розвитку і Представництва Європейської Комісії в Україні. докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Засідання Круглого столу

05 грудня 2016, 15:00

Круглий стіл на тему: «НКРЕКП в законі. Що далі?» . 05 грудня 2016 року.


 

Комітет Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

 

КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ:

«НКРЕКП в законі. Що далі?»

Дата: 5 грудня 2016 (понеділок) 

Час: 14.30 – 16.30

Місце: вул.Грушевського, 5 конференц-зал (вхід з вул.Грушевського, 18/2, 9 під’їзд) Тривалість 

Тема виступу

Доповідач

14:30 – 14:40

Вітальне слово

Олександр Домбровський, Перший заступник  Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

Кріна Лавері, перший секретар, Посольство

Великобританії в Україні

14:40 – 14:50

Роль Парламенту в становленні незалежних інститутів на ринках енергетики. План дій Парламенту щодо імплементації закону

Ольга Бєлькова, Заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливноенергетичного комплексу

14:50 – 15:10    

Очікування партнерів від результатів реформи регулятора. Участь донорів у становленні незалежного енергетичного регулятора

Торстен Веллерт, Голова, Енергетика та навколишнє середовище, Група підтримки України, Європейська Комісія 

Кароліна Чегір, голова Газового відділу,

Секретаріат Енергетичного Співтовариства

15:10 – 15:25  

Партнерство уряду та регулятора в нових умовах. Розподіл повноважень для реформи енергетичного сектору

Володимир Кістіон, Віце-прем'єр-міністр

України

Дмитро Шимків, Заступник Глави Адміністрації Президента України

15:25 – 15:35

«Дорожня карта» для належної імплементації Закону про НКРЕКП. Виклики для вчасного та повного

впровадження законодавства

Олена Павленко, президент, аналітичний центр DiXi Group

15:35 – 15:45

Міжнародний досвід реформи регуляторних органів у сферах енергетики та комунальних послуг. Що може піти не так? 

Досвід діяльності енергетичного регулятора

Литви. Діана Корсакайте, керівник Проекту

USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

15:45 – 15:55

Реформа регулятора: кроки, спрямовані на спадковість та продовження змін 

Дмитро Вовк, Голова НКРЕКП

 


15:55 – 16:20

Позиції щодо впровадження Закону, у тому числі формування Конкурсної комісії 

Керівники, представники фракцій та груп Верховної Ради України

16:20 – 16:30

Q&A/коментарі з боку інших зацікавлених сторін

 

 

Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and

Nuclear Safety

 

ROUND TABLE DISCUSSION

«NERC in law. What’s next? »

Date: 5 December 2016 (Monday) 

Time: 14.30 – 16.30

Location: 5 Hrushevskoho str, conference hall (entering though 18/2 Hrushevskoho str, 9 entrance) 

Duration

Talk topic

Speaker

14:30 – 14:40

Welcoming speech

Olexander Dombrovskyi, Acting Chairman of the

Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Nuclear Safety

Creena Lavery, First Secretary, British Embassy in Ukraine

14:40 – 14:50

Parliament’s role in emerging independent institutes on the energy markets.Action plan of the Parliament on the Law implementation 

Olga Bielkova, Deputy Chairman of the

Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear

Policy and Nuclear Safety

14:50 – 15:10

Partner states’ expectations of the energy Regulator reformation. Partaking of the donor countries in emerging of an independent Regulator 

Torsten Woellert, Team Leader, Energy and

Environment, Support Group for Ukraine,

European Commission 

Karolina Cegir, Gas Expert, Energy Community Secretariat

15:10 – 15:25

Preconditions for partnership of the Government and Regulator under new circumstances. Distribution of powers in energy sector reforms

Volodymyr Kistion, Vice Prime-Minister of Ukraine

Dmytro Shymkiv, Deputy Head of Administration of the President of Ukraine

15:25 – 15:35

«Roadmap» for proper implementation of the Law on NERC. Challenges for timely and comprehensive putting the law into practice

Olena Pavlenko, President, Analytical center DiXi Group

15:35 – 15:45

International experience of energy and housing services regulatory bodies reformation. What may go wrong?

Operation review of Lithuanian energy regulator.

Diana Korsakaite, Chief of Party at Municipal

Energy Reform Project, USAID

15:45 – 15:55

Reforming the regulator: steps aimed at sustaining inheritance and continued changes

Dmytro Vovk, Head of NERC

15:55 – 16:20

Views of the Law implementation including forming the Nomination Committee 

Heads and representatives of Verkhovna Rada factions and groups of MPs.

  16:20-16:30      

Q&A session, comments of other stakeholders


https://www.youtube.com/watch?v=EDUo3uYnqt8&feature=youtu.be&list=PL_7kofV6sT8OVjGDOTi5uPVZpOzLHh_VM