Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг - рган Верховної Ради України, який утворено з числа народних депутатів України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій у таких сферах як:

-       розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики;

-       розвиток ядерної енергетики та ядерної безпеки;

-       функціонування ринків енергії та енергоносіїв;

-       транспортування енергії та енергоносіїв;

-       енергозбереження та енергоефективність;

-       нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії;

-       поводження з побутовими відходами;

-       комунальне господарство;

-       житлово-комунальні послуги.

Основними напрямами роботи Комітету є створення або удосконалення законодавчої бази щодо:

-       формування цілісної та дієвої системи управління та регулювання в паливно-енергетичному секторі;

-       поступової лібералізації та розвитку конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і ринках пов'язаних послуг;

-       передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергоефективності та енергозбереження;

-       збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії;

-       диверсифікації зовнішніх джерел поставок енергетичних продуктів;

-       досягнення збалансованості економічно обґрунтованої цінової політики стосовно енергетичних продуктів, яка спрямована на забезпечення покриття видатків на їх виробництво і доставку до кінцевого споживача, а також на створення відповідних умов для надійного функціонування та сталого розвитку підприємств ПЕК;

-       забезпечення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду роботи;

-       вдосконалення законодавчої бази надання житлово-комунальних послуг, запровадження конкурентних умов та механізмів для створення  ринку житлово-комунальних (в першу чергу тепло-, водопостачання);

-       забезпечення беззбиткової діяльності підприємств – надавачів комунальних послуг шляхом впровадження дієвих механізмів погашення (відшкодування) їх дебіторської та кредиторської заборгованостей, впровадження нової стимулюючої моделі тарифоутворення на житлово-комунальні послуги з врахуванням впровадження інвестиційних проектів з енергозберігаючим ефектом;

-       розроблення законодавчої бази для використання твердих побутових відходів як альтернативного джерела енергії;

-       розроблення проектів законів у сфері житлово-комунального господарства.

Нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку паливно-енергетичного комплексу України здійснюється з урахуванням зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодавства.

Комітет активно співпрацює з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства, Представництвом Європейського Союзу в Україні, групою підтримки України в Європейській комісії та міжнародними організаціями, такими як USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), Low Carbon Ukraine.

Станом на сьогодні Комітет складається з 27 народних депутатів України.

Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності члени Комітету створили зі свого складу 13 підкомітетів:

Підкомітет з питань сталого розвитку, стратегії та інвестиції

Підкомітет з питань ядерної енергетики та ядерної безпеки

Підкомітет питань електроенергетики та транспортування електроенергії,

Підкомітет з питань нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, альтернативних видів палива.

Підкомітет з питань енергозбереження та енергоефективності.

Підкомітет з питань нафтової, нафтотранспортної галузі та нафтопродуктозабезпечення.

Підкомітет з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання.

Підкомітет з питань вугільної промисловості.

Підкомітет з питань поводження з побутовими відходами.

Підкомітет з питань централізованого водопостачання, водовідведення, виробництва тепла та теплопостачання.

Підкомітет з питань взаємодії з державними органами влади та громадськістю.

Підкомітет з питань енергетичної безпеки.

Підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС).

 

Історична замітка:

За рішенням Верховної Ради України Комітет був створений у червні 1994 року як Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку. Перший склад Комітету працював над створенням законодавчих передумов для уникнення енергетичної залежності України. За поданням Комітету були прийняті закони «Про енергозбереження», «Про електроенергетику», для стабілізації роботи ПЕК в осінньо-зимовий період у грудні 1997 року було прийнято у першому читанні проект Гірничого закону України. Комітет був головним при підготовці законопроектів щодо врегулювання діяльності нафтогазового комплексу: було прийнято Закон «Про трубопровідний транспорт», ратифіковано угоди про проведення узгодженої політики в галузі транзиту природного газу, нафти і нафтопродуктів, про принципи співробітництва в нафтогазових галузях.

Комітет також здійснював контроль за додержанням існуючого законодавства. За його ініціативою Верховна Рада в порядку контролю здійснювала перевірки виконання своїх постанов щодо стабілізації фінансування паливно-енергетичного комплексу, усунення порушень діючого законодавства в питаннях приватизації у нафтовій, газовій, нафтопереробній промисловості і нафтопродуктозабезпеченні, незадовільного соціального захисту населення у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги.

Першим Головою Комітету був член фракції КПУ Кожушко Олександр Михайлович.

В 1998 році новим складом парламенту було внесено зміни до переліку, кількісного складу і предметів відання комітетів. Відтак, галузь транспорту та зв’язку була передана до Комітету з питань будівництва, а питання ядерної політики та ядерної безпеки перейшло до відання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу.

Серед важливих законопроектів Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, прийнятих за період роботи парламенту III скликання (1998-2002 років), можна виділити: Гірничий Закон України, «Про нафту і газ», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», «Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення», «Про альтернативні види рідкого та газового палива», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку вітроенергетики України», «Про альтернативні джерела енергії».

В IV скликанні (2002-2006 рр.) новим напрямком у діяльності Комітету стало законодавче забезпечення теплопостачання та впровадження когенераційних технологій в Україні.

Починаючи з жовтня 2005 року систематично розглядались питання щодо газозабезпечення України.

В VI скликанні (2007-2012 рр.) Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки значну увага приділяв питанням стратегії розвитку паливно-енергетичного комплексу. Насамперед, було вдосконалено законодавчий механізм підвищення ефективності та стабілізації роботи газовидобувних підприємств на шельфі Чорного та Азовського морів

На виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, Комітетом VIII скликання Верховної Ради України (2014-2019 рр.) здійснювалась робота стосовно імплементації в українське законодавство в сфері енергетики законодавчих актів ЄС в сферах: електроенергія, газ, нафта, відновлювальні джерела енергії, енергетична інфраструктура, енергоефективність, ядерна енергетика. Знаковим для енергетичної галузі було прийняття законів «Про ринок електричної енергії», «Про забезпечення прозорості у видобувних галузях», «Про ринок природного газу», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

За рішенням Верховної Ради України IX скликанням, з 2019 року до відання Комітету входить також і сфера житлово-комунального господарства.

 

Головою Комітету Верховної Ради IX скликання є Герус Андрій Михайлович.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Про Комітет”