24 січня 09:39
Для збереження виробництва, деякі українські підприємства здійснюють імпорт електроенергії з Європи – Андрій Герус докладніше
18 січня 09:57
Дослідження практики застосування та ефективності законодавства щодо запровадження систем енергетичного менеджменту докладніше
18 січня 09:57
Дослідження практики застосування та ефективності законодавства щодо платіжних документів (квитанцій); вимог до екодизайну та енергетичного маркування продукції докладніше
17 січня 19:15
Скільки б ракетних атак на енергетичні об’єкти не було – зруйнувати енергосистему України російським окупантам не вдається – Андрій Герус докладніше
05 січня 09:55
Андрій Герус: наявність сьогодні електроенергії у споживачів – наслідок комплексної роботи енергетиків і допомоги західних партнерів докладніше
01 січня 00:00
Важливі для енергетичної галузі законопроекти, які Парламент розглянув у 2022 році докладніше
24 грудня 10:57
Ситуація з електропостачанням в Києві та області близька до стабілізації – Андрій Герус докладніше
23 грудня 10:52
Андрій Герус розповів про заходи, які вживають енергетики для стабілізації енергосистеми докладніше
01 січня 2023, 00:00

Важливі для енергетичної галузі законопроекти, які Парламент розглянув у 2022 році

У 2022 році Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підготував для розгляду в залі Парламенту низку важливих законопроектів, які було прийнято в першому та другому читаннях, зокрема:

 

Закон щодо сертифікації оператора газосховищ та продовження заходів з недопущення банкрутства АТ «Чорноморнафтогаз» (реєстр. номер законопроекту 8158, прийнято в цілому).

Проект Закону спрямований на запровадження та визначення процедури сертифікації операторів газосховищ, надання повноважень Нацрегулятору щодо здійснення такої сертифікації, введення понять «графік заповнення газосховищ» та «цільовий рівень заповнення газосховищ», а також продовження до 31 грудня 2025 року чинних заходів з недопущення банкрутства державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз».

Проект Закону встановлює додаткові правові гарантії для запобігання ризику безпеки постачання природного газу та наближає правове регулювання діяльності оператора газосховища та процеси закачування природного газу в газосховища до правових норм, які діють в Європейському Союзі та в країнах Енергетичного Співтовариства

 

Законопроект про розвиток електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів (реєстр. номер законопроекту 8172, прийнято за основу).

Проект Закону націлений на створення умов для поширення використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, розвитку інфраструктури зарядних станцій, а також зменшення залежності України від імпорту енергетичних ресурсів та захист довкілля.

Очікуваними результатами реалізації законопроекту є зменшення залежності України від імпорту енергетичних ресурсів, розбудова державної політики у сфері автомобільного транспорту за рахунок екологічно чистого транспорту, створення належних умов для розвитку та стимулювання використання в Україні транспортних засобів, оснащених електричними двигунами.

 

Парламент прийняв також низку законопроектів, які стосуються діяльності у сфері використання ядерної енергії.

 

Усі закони включені до Переліку євроінтеграційних законопроектів, які співпадають з переліком законопроектів у сферах європейської та євроатлантичної інтеграції на 2022 рік, які визначені Урядом як пріоритетні.  

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» щодо експерта з радіаційного захисту» (реєстр. номер законопроекту  3869), передбачає запровадження інституту експерта з радіаційного захисту, який займатиметься консультуванням суб’єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, інших юридичних та фізичних осіб, органів щодо дотримання вимог законодавства з питань ядерної та радіаційної безпеки. 

Законопроектом визначаються основні вимоги до особи, яка має намір стати експертом з радіаційного захисту та визначається орган, який визнаватиме компетентності експерта. 

Відповідно до проекту Закону, Кабінет Міністрів України має затвердити положення про експерта з радіаційного захисту, яким буде визначено перелік напрямів компетенцій, вимог до обсягу знань та практичних навичок експерта та порядок визнання їх компетенції.  

Запровадження інституту експерта з радіаційного захисту призведе до підвищення ефективності забезпечення радіаційного захисту персоналу та населення.

 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (реєстр. номер законопроекту 5860) передбачається приведення до положень Директиви Ради 2014/87/Євратом положень Закону, які стосуються удосконалення ядерного законодавства, зокрема внесенням змін до визначень та термінів.

Реалізація положень законопроекту сприятиме:
- уніфікації термінології законодавства України з термінологією законодавства ЄС;
- встановлення кваліфікаційних вимог до підрядників суб’єктів, які використовують ядерну енергію, що сприятиме підвищенню безпеки здійснення такої діяльності;
- удосконалення вимог закону щодо зобов’язань оператора ядерної установки вживати всіх заходів щодо попередження аварій та пом’якшення їхніх наслідків у випадку виникнення таких;
- доповнення повноважень Держатомрегулювання стосовно організації регулярної оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та діяльності органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, а також міжнародних партнерських перевірок.

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії» (реєстр. номер законопроекту 6425), врегульовує питання видачі дозвільних документів у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіаційної безпеки відповідно до права ЄС.

Реалізація положень законопроекту сприятиме оптимізації дозвільної діяльності у сфері використання ядерної енергії для суб’єктів підприємництва, які мають намір провадити діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання.

 

Також прийнято у першому читанні законопроект про корпоратизацію НАЕК «Енергоатом» (реєстр. номер законопроекту 8067).

Законопроект визначає процедуру утворення та порядок формування статутного капіталу та функціонування акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», 100% акцій якого належать державі.

Реалізація положень законопроекту сприятиме виконанню міжнародних зобов’язань України, встановлених Законом України «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 15 травня 2014р. №1267-VII, щодо створення акціонерного товариства державного сектору економіки та ефективності функціонування енергетичної галузі України та конкурентоспроможності українського оператора ядерної установки, відрахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів. Крім того, нова корпоративна структура «Енергоатому» підвищить прозорість державного підприємства та оптимізує управлінські процеси у ньому.

 

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо імплементації Регламенту REMIT (реєстр. номер законопроекту 5322).

Метою прийняття проекту Закону є імплементація адаптованої версії Регламенту № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року.

Регламент вимагає від держав, які є членами Європейського Союзу або сторонами Енергетичного Співтовариства, встановити на національному рівні правила, які забезпечать доброчесність та прозорість на оптових енергетичних ринках (ринків електричної енергії та природного газу), та які дозволять попереджувати зловживання учасників таких ринків, зокрема, в частині маніпулювання, торгівлі інсайдерською інформацією, використання переваг, пов’язаних з монопольним становищем тощо.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках спрямований саме на транспозицію Регламенту REMIT в українське законодавство.

 

В липні 2022 року було прийнято Закон про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення (реєстр. номер законопроекту 7427).

Цим Законом Парламент запровадив мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, на теплову енергію та постачання гарячої води протягом дії воєнного стану та наступні шість місяців після його припинення.

Крім того, визначено, що ціна на природний газ для побутових споживачів, ОСББ, підприємств теплової енергетики не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року.

Прийнятий Закон врегульовує борги на ринку природного газу та встановлює тимчасову заборону постачальникам газу здійснювати будь-які дії щодо примусу побутових споживачів до оплати врегульованої заборгованості (у тому числі, включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв'язку з наявністю цієї заборгованості тощо).

Як зазначають автори ухваленого Закону, його положення забезпечать стале надання споживачам України послуг з постачання природного газу та теплової енергії, а також дозволять належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону.

 

Першим законом, прийнятим в 2022 році, був Закон щодо розвитку установок зберігання енергії (реєстр. номер законопроекту 5436-д).

Закон спрямований на стимулювання учасників ринку електричної енергії запроваджувати та розвивати технології зберігання енергії.

Установки зберігання енергії можуть оптимізувати виробництво електроенергії та забезпечувати додаткові потужності для балансування енергосистеми, гарантуючи її гнучкість - вирівнювати графік навантаження на генерацію і іншу електроенергетичну інфраструктуру.