В частині енергетики Україна успішно виконує євроінтеграційні зобов’язання.

Повідомив Голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Вважаю, в частині енергетики ми не маємо затримки з виконанням зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з ЄС. Можу навіть сказати, що енергетика один із тих секторів, який показує найбільший прогрес», - сказав Андрій Герус.

Відповідно до інформації Андрія Геруса, Комітет працює над приведенням національного законодавства у відповідність до низки нормативних документів ЄС.

Зокрема, влітку було прийнято Закон щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках. Минулого тижня Парламент ухвалив Закон про формування мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів.

«Також вчора ​​ENTSO-E (європейська мережа системних операторів передачі електроенергії – ред.) заявила, що НЕК «Укренерго» (український системний оператор передачі електроенергії  - ред.) виконала основні технічні умови для забезпечення постійного об’єднання між енергосистемами України та Європи. Відтак, процес синхронізації між українською енергосистемою та європейською мережею завершено», - додав Андрій Герус.

У зв’язку з успішним завершенням синхронізації, мережею операторів ENTSO-E було також прийнято рішення про збільшення максимальних обсягів імпорту електроенергії до України та Молдови до 1700 МВт.

Відтак, в разі дефіциту виробництва електроенергії, для імпорту будуть доступні додаткові обсяги.


ENGLISH VERSION

Andrii Gerus: Ukraine Is Successfully Fulfilling its European Integration Commitments in the Energy Sector

In the energy sector, Ukraine successfully fulfills its European integration obligations.

This is what Andrii Gerus, Head of the Committee on Energy, Housing and Utilities, said in a live broadcast of the United News telethon.

“I believe that in the energy sector, we have no delays in fulfilling the commitments under the Association Agreement with the EU. I can even say that the energy industry is one of the sectors showing the greatest progress,” Andrii Gerus said.

According to Andrii Gerus, the Committee is working to bring the national legislation in line with a number of EU regulations.

In particular, the Law on Preventing Abuse in the Wholesale Energy Markets was passed this summer. Last week, the Parliament adopted the Law on the Creation of Minimum Reserves of Oil and Petroleum Products.

“Moreover, yesterday ENTSO-E (the European Network of Transmission System Operators for Electricity) announced that NPC Ukrenergo (the Ukrainian transmission system operator for electricity) had fulfilled the main technical conditions for ensuring permanent interconnection between the power systems of Ukraine and Europe. Thus, the process of synchronization between the Ukrainian power system and the European grid has been completed,” Andrii Gerus added.

Due to the successful completion of the synchronization, ENTSO-E also decided to increase the maximum volume of electricity imports to Ukraine and Moldova to 1,700 MW.

Thus, in the event of a shortage of electricity generation, additional volumes will be available for import.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

23 лютого 2024 13:48
22 лютого 2024 17:43
22 лютого 2024 13:52
21 лютого 2024 16:41
14 лютого 2024 14:14
12 лютого 2024 14:36
07 лютого 2024 15:13
05 лютого 2024 17:46
05 лютого 2024 17:45
02 лютого 2024 14:15