Прийнято Закон про внесення змін до Митного кодексу України щодо митного оформлення біометану (реєстр. №9456).

Відтепер митне оформлення біометану, який переміщується трубопровідним транспортом, здійснюється у порядку, передбаченому для природного газу. Це означає, що митні процедури, що застосовуються сьогодні для природного газу, поширюватимуть свою дію на біометан.

Для експорту біометану з України виробники біометану повинні бути зареєстровані в реєстрі біометану та бути підключеними до газотранспортної або газорозподільчої системи з використанням автоматичного потокового приладу (автоматичного хроматографа) та вузла обліку газу.

На період дії заборони на експорт природного газу українського походження експорт біометану, що переміщується трубопровідним транспортом, може здійснюватися виключно щодо обсягів біометану, накопичених у газосховищах України на кінець місяця, що передує місяцю експорту.

«Виробництво біометану - це нова галузь в Україні. Вона була започаткована лише у жовтні 2021 року, однак зараз навіть попри війну продовжується її активний розвиток. Бізнес розуміє, що це дуже перспективний напрямок», - заявив член Комітету Андрій Жупанин.

Незважаючи на війну ця галузь є настільки привабливою, що перший завод з виробництва біометану запустився в тестовому режимі в квітні минулого року в Чернігівській області.

«Якщо говорити про продаж біометану за кордон, то його ціна зараз там майже у два рази вища за природний газ. Тобто це величезний ресурс для отримання експортної виручки для України та зменшення нашого торгового дефіциту», - підсумував народний депутат.


ENGLISH VERSION

The Parliament Adopted the Law on the Customs Clearance of Biomethane

The Law on amending the Customs Code of Ukraine regarding customs clearance of biomethane (registr. No. 9456) has been adopted.

From now on, the customs clearance of biomethane transported by pipeline will be carried out in the same manner as for natural gas. This means that the customs procedures currently applied to natural gas will apply to biomethane as well.

To export biomethane from Ukraine, biomethane producers must be registered in the Biomethane Register and be connected to the gas transportation or gas distribution system using automatic flow devices (automatic chromatographs) and a gas metering unit.

During the period of the ban on the export of natural gas of Ukrainian origin, the export of biomethane transported by pipeline can be carried out exclusively in respect of the biomethane volumes accumulated in Ukraine’s gas storage facilities at the end of the month preceding the month of export.

“The production of biomethane is a new industry in Ukraine. It was launched only in October 2021, but now, even despite the war, its active development continues. Business is aware that this is a very promising direction,” said Andrii Zhupanyn, a member of the Committee.

Despite the war, this industry is so attractive that the first plant for the production of biomethane was launched in test mode last April in Chernihiv Oblast.

“Talking about the sale of biomethane abroad, its current price is almost twice as high there as that of natural gas. That is, it is a huge resource for obtaining export revenue for Ukraine and reducing our trade deficit,” the MP concluded.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

14 травня 2024 13:06
10 травня 2024 14:20
09 травня 2024 16:00
07 травня 2024 11:30
03 травня 2024 12:56
02 травня 2024 18:00
29 квітня 2024 12:55
23 квітня 2024 16:17
22 квітня 2024 15:36
19 квітня 2024 15:34