Відбулося засідання постійно діючої робочої групи Комітету з моніторингу за виконанням Закону України «Про ринок природного газу» та держаним регулюванням ринку природного газу, на якому розглядалося питання запровадження на ринку природного газу біржової торгівлі.

У обговоренні взяли участь народні депутати України – члени Комітету, представники органів державної влади, трейдингових компаній, громадських та профільних організацій, а також учасники ринку природного газу та експерти галузі.

Перший заступник Голови Комітету - очільник робочої групи Олексій Кучеренко, відкриваючи засідання, нагадав присутнім основні принципи функціонування ринку природного газу, визначені відповідним Законом. На його думку, заходи, які підвищать ліквідність ринку природного газу, зокрема, запровадження біржової торгівлі та використання притаманних їй інструментів, для України вкрай актуальні. Олексій Кучеренко запропонував перейти до обговорення цього питання та спробувати визначити оптимальні підходи до розвитку біржової торгівлі природним газом в Україні з урахуванням найкращих європейських практик, що задовольнятимуть інтереси всіх учасників ринку.

Олексій Кучеренко також відзначив, що хоча де-юре ринок природного газу і існує, де-факто, ми не маємо об’єктивного індикативу ціни на газ, що призводить до спірних ситуацій, непрозорих розрахунків, судових та навіть кримінальних справ.

Жанна Триндюк, представниця Міністерства фінансів України відзначила важливість біржової торгівлі та повідомила, що маржинальні та середньозважені ціни на природний газ, які розраховуються Українською енергетичною біржею та публікуються на її офіційному сайті, використовуються Міністерством фінансів для роботи при розрахунках, які пов’язані з ціною на газ. Також вона зазначила, що для Міністерства фінансів важливо знати реальний баланс газу та інших енергетичних ресурсів для розуміння наявного ресурсу в країні та наявного страхового запасу.

Костянтин Ущаповський, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, висловився щодо важливості підвищення ліквідності короткострокового ринку природного газу, на якому формується маржинальна ціна, яка використовуються для розрахунку плати за газові небаланси. Водночас він відзначив, що НКРЕКП не може погодитися з прямою прив’язкою біржової торгівлі з питанням експортних та імпортних операцій.

Андрій Герус, Голова Комітету з питань енергетики та ЖКП, висловився за запровадження на ринку природного газу обов’язкового продажу певних обсягів та запропонував законодавчо зобов’язати газовидобувні компанії продавати не менше п’яти відсотків газу на біржі, а ОГТСУ — купувати не менше п’яти відсотків. Така практика, на його думку, забезпечить ліквідність ринку і сприятиме легкому сприйняттю учасниками ринку змін, що пропонуються.

Андрій Жупанин, голова підкомітету з питань газової, газотранспортної галузі та політики газопостачання, підтримав біржову торгівлю природним газом та відзначив, що вважає біржу альтернативою прямим договорам для видобувників. Також він зазначив про необхідність забезпечення ліквідності біржи шляхом залучення до торгів як продавців так і покупців, та готовий підтримати варіант законопроекту щодо продажу газу на експорт.

Микола Колісник, заступник Міністра енергетики, зазначив, що при розгляді змін необхідно враховувати, перш за все, інтереси держави щодо наявності страхового запасу природного газу і розглянути усі можливі інструменти для його забезпечення. Крім того, він наголосив про доцільність переносу укладання частини прямих договорів, що укладаються учасниками ринку природного газу, які по суті своєї є стандартизованими, на організований біржовий ринок. Це, на думку заступника міністра енергетики, сприятиме збільшенню ліквідності ринку природного газу, сприятиме формуванню ринкового індикативу та наближенню до європейських стандартів. Окремо пан Колісник звернув увагу на необхідність спрощення фінансових умов на ринку природного газу, змін у валютному регулюванні, які б сприяли розвитку експортних операцій.

Представники НАК Нафтогаз України погодилися з позицією Регулятора, та відзначили необхідність дослідження, якої саме ліквідності потребує ринок, щоб покладені на суб'єктів зобов'язання не були надмірними. Окрім цього, ними запропоновано зробити винятки для суб'єктів, на яких вже покладено спеціальні обов'язки.

Сергій Єрмілов, член експертної ради РНБО з питань енергобезпеки, прокоментував важливість біржової торгівлі та закликав створити дорожню карту для визначення кінцевої мети. На його думку, наявність чіткого показника ціни на газ сприятиме залученню інвестицій в енергетику: розподілену генерацію та газотурбінні, газопоршневі установки на заміну вугільним.

Ручко Роман, представник Оператора газотранспортної системи України, також повідомив про підтримку подальшого розвитку біржової торгівлі природним газом з огляду на активну діяльність ОГТСУ на торговій платформі Української енергетичної біржі.

Олексій Оржель, голова Офісу Енергетичного Співтовариства в Україні, говорив про необхідність подальшої інтеграції українського ринку природного газу з європейським. На думку пана Оржеля, цьому сприятиме розвиток прозорої біржової торгівлі, яка дозволяє формувати об’єктивні цінові індикативи. Крім того, він відзначив, що є європейські інвестори, які хочуть вкладати кошти у видобуток газу в Україні, однак вони також хочуть мати впевненість про можливість експорту газу. звичайно в квотах, розрахованих з урахуванням забезпечення енергетичної безпеки України. На його думку, таким інвесторам необхідно допомагати, адже тоді Україна зможе замінити російський газ на європейському ринку.

Вікторія Дудченко, представник Української енергетичної біржі коротко розповіла про організацію торгівлі природним газом на Українській енергетичній біржі та зазначила, що на сьогодні показники саме короткострокового ринку, який забезпечує торгівлю стандартизованими продуктами, використовуються для розрахунку маржинальної ціни. Вона зазначила, що це насьогодні єдиний в Україні об’єктивний показник, який розраховується на підставі реальних укладених і виконаних угод.

Також пані Вікторія висловила думку, що цей показник можна зробити більш об'єктивним і реальним за рахунок організації прозорого організованого ринку природного газу: шляхом залучення до нього більш широкого кола учасників та формування ціни під впливом попиту та пропозицій, а також торгівлі на такому ринку продуктами, які будуть доступними для будь-якого продавця і покупця. 

Антон Шевченко, представник USAID, наголосив на доцільності подальшого розвитку короткострокового ринку природного газу, зокрема, стандартизованих середньо- та довгострокових продуктів. Така практика, на думку представника USAID, дозволить учасникам ринку ефективно планувати свою діяльність на більш довгі періоди.

У свою чергу, Артем Петренко, представник Асоціації газовидобувних компаній України, зазначив, що компанії, які є учасниками Асоціації, підтримують розвиток біржової торгівлі природним газом та необхідність розвитку клірингу на ринку природного газу. Водночас, вони не підтримують зобов’язання щодо встановлення фіксованого відсотку продажу газу.

Максим Немчинов, експерт Energy Club, висловився про безперечну підтримку членами Energy Club подальшого розвитку біржової торгівлі, а також про окремі аспекти виконання Україною Gas Release Program. Крім того, експерт зазначив, що прозорий біржовий ринок природного газу з наявними на ньому механізмами хеджування та клірингу сприятиме об’єднанню ринків природного газу України і Європи.

Інші учасники засідання робочої групи також висловили свої позиції щодо змін, які пропонуються до законодавства, та підтвердили свою готовність до участі у подальшій роботі над ними.

Підсумовуючи обговорення, Олексій Кучеренко наголосив на доцільності продовження роботи над цим питанням з урахуванням висловлених позицій учасників засідання робочої групи.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Новини”

21 червня 2024 09:58
19 червня 2024 10:02
17 червня 2024 17:11
17 червня 2024 09:18
04 червня 2024 17:47
04 червня 2024 16:46
30 травня 2024 12:06
14 травня 2024 13:06
10 травня 2024 14:20
09 травня 2024 16:00