Затверджено

на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 16.09.2022 р.

 Протокол №66

 

ЗВІТ

про виконану роботу Комітетом Верховної Ради України

з питань енергетики та житлово-комунальних послуг за період сьомої сесії Верховної Ради України IX скликання

(лютий - серпень 2022 року)

 

 

І. Дата створення комітету, склад та його структура.

 

Комітет був утворений 29 серпня 2019 року (Постанова Верховної Ради України №19-IX від 29 серпня 2019 року). За звітний період склад Комітету не змінювався.

Структура Комітету відповідно до підпункту 1 п.4 Постанови ВРУ «Про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції» від 29.07.2022 №2483-IX була змінена. Рішенням Комітету 30 серпня 2022 року (протокол №65) був створений підкомітет з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконанням міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

 

ІІ. Цілі, завдання та основні напрями законотворчої роботи. Основні здобутки по законодавчому врегулюванню питань, які знаходилися у віданні Комітету.

 

Комітет Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг  здійснює  законопроектну роботу,  готує,  попередньо  розглядає  питання,  віднесені до повноважень  Верховної  Ради  України,  та  виконує   контрольні  функції у наступних сферах відання (Постанова Верховної Ради України №19-IX від 29 серпня 2019 року):

- розвиток паливно-енергетичного комплексу, вугільної, газової, нафтової, нафтопереробної промисловості та електроенергетики;

- розвиток ядерної енергетики та ядерної безпеки;

- функціонування ринків енергії та енергоносіїв;

- транспортування енергії та енергоносіїв;

- енергозбереження та енергоефективність;

- нетрадиційні та відновлювані джерела енергії;

- поводження з побутовими відходами;

- комунальне господарство;

- житлово-комунальні послуги.

 

Основними напрямами роботи Комітету на період сьомої сесії були створення та/або удосконалення законодавчої бази щодо:

- врегулювання в умовах воєнного стану окремих відносин на ринку природного газу, нафтопродуктів та електроенергетики,  у сферах тепло- та гарячого водопостачання;

- адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу, нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України здійснювалося з урахуванням зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодавства;

- поступової лібералізації та розвитку конкурентних відносин на ринках енергоресурсів і ринках пов'язаних послуг;

- передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергоефективності та енергозбереження;

- диверсифікації зовнішніх джерел поставок енергетичних продуктів;

- забезпечення умов для залучення до ПЕК приватних інвестицій, нових технологій і сучасного досвіду роботи;

- надання житлово-комунальних послуг, запровадження конкурентних умов та механізмів для створення  ринку житлово-комунальних (в першу чергу тепло-, водопостачання) в умовах воєнного стану.

 

Згідно із затвердженим планом роботи Комітету на шосту сесію Верховної Ради України дев’ятого скликання, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом здійснювалася законопроектна робота, підготовка і попередній розгляд питань, віднесених до його повноважень.

 

Всього проведено засідань

9

1 виїзне – м. Краматорськ

Всього розглянуто питань

27

Подано висновків до ВРУ

8

Подано висновків до головного комітету

2

Направлено запитів до КМУ, міністерства та ЦОВВ

56

Розглянуто листів, звернень та запитів на інформацію

77

Проведено конференцій, семінарів, «круглих столів», засідань робочих груп

9

 

 Протягом звітного періоду проведено 9 засідань Комітету у режимі відеоконференції. На засіданнях було розглянуто 27 питань порядку денного (за результатами розгляду прийнято 16 рішень). 

Комітет за результатами опрацювання надав висновків щодо 8 законопроектів:

Прийняти у:       -  Першому читанні за основу (4)7238, 7305, 7427, 7427-1;

-                     У другому  читанні та в цілому (2)5436-д, 7427;

-                     Повернути авторам на доопрацювання (2) – 6426, 6426-1

Направлено 2 висновка та пропозицій до головного Комітету - 6530, 6530-1.

Прийнято наступні закони України:

Закон України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення» 2479-IX від 29.07.2022 р.

Закон розроблено з метою врегулювання в умовах воєнного стану окремих відносин на ринку природного газу та у сферах тепло- та гарячого водопостачання.

Зазначені обставини з 24.02.2022 до їх припинення в офіційному порядку, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними перешкодами для продовження нормальної діяльності учасників ринку природного газу та у сфері теплопостачання.

Прийняття закону є критично важливим, оскільки в умовах воєнного стану забезпечення належного та безперервного постачання природного газу, теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та послуг з постачання гарячої води, зумовлює необхідність запровадження заходів державного реагування для запобігання підвищенню цін та тарифів на відповідних ринках.

Відтак, протягом дії воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування, запроваджується мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, зокрема, тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів. 

Також закон передбачає, що протягом зазначеного періоду ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року. 

При цьому постачальникам природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості (у тому числі включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо).

В умовах запровадження пропонованого мораторію законопроектом також встановлюється комплекс компенсаторних механізмів для покриття збитків та втрат відповідних суб’єктів господарювання, зумовлених впровадженим мораторієм, застосуванням інших інструментів державного регулювання, а також наслідками військових дій на усій території України, за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

 

Закон України «Про внесення зміни до Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо врегулювання відносин з продажу електричної енергії виробниками електричної енергії за двосторонніми договорами», №2371-IX від 08.07.2022 р.

 

Закон розроблено з метою запровадження рівних умов реалізації електричної енергії за двосторонніми договорами для суб’єктів державного та приватного секторів економіки і підвищення прозорості та конкурентоспроможності ринку двосторонніх договорів. Прийняття його забезпечить рівні, прозорі та конкурентні відносини на ринку двосторонніх договорів для всіх виробників електричної енергії незалежно від форми власності (окрім тих виробників, яким встановлено «зелений» тариф та виробників електричної енергії, які за результатами аукціону набули право на підтримку).

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії щодо терміну набрання чинності», №2372-IX від 08.07.2022 р.

 

2 листопада 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії». Ухвалений Закон передбачає, що, починаючи з 1 травня 2022 року, у відповідності до усталеної європейської практики облік та приймання-передача природного газу має здійснюватися не у метрах кубічних, а в кіловат-годинах. Закон передбачає вжиття Кабінетом Міністрів України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідних заходів, зокрема, розробку та прийняття відповідних нормативно-правових актів, з метою запровадження нової системи обліку природного газу в Україні. Крім того, комплекс організаційних, інформаційно-просвітницьких, технічних, юридичних заходів з метою запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії мали вжити Оператор ГТС України, оператори газорозподільних мереж, газопостачальні та інші компанії. Проте у зв’язку з повномасштабною військовою агресією Росії запровадити повноцінний облік та приймання-передачу природного газу в одиницях енергії здійснити практично неможливо. По-перше, для здійснення нарахувань за спожитий природний газ необхідним є визначення фактичного середнього значення вищої теплоти згоряння за кожним маршрутом переміщення природного газу, який визначається технічним регламентом природного газу. Процес визначення вищої теплоти згорання потребує періодичного забору проб на кожному маршруті переміщення природного газу на кожній ділянці газових мереж України. Однак бойові дії, що тривають в Україні, призводять до фізичного порушення зазначених маршрутів переміщення природного газу внаслідок порушень режимів роботи та цілісності ГТС, а також до фізичної неможливості виконання деякими операторами газорозподільних систем відповідних функцій (своєчасного заміру проб для визначення вищої теплоти згоряння у багатьох регіонах України). По-друге, в умовах активних бойових дій та евакуації частини державних службовців значно ускладнилася координації між органами виконавчої влади для своєчасного та ефективного впровадження змін до вторинного законодавства для переходу на розрахунки в одиницях енергії, що зумовлює неможливість своєчасного ухвалення відповідних змін. 2 Крім того, перехід на розрахунки в одиницях енергії потребує завчасного інформування суспільства про новий порядок обліку природного газу. Природна складність такого інформування на фоні бойових дій може спричинити ускладнення розуміння споживачами нововведень і погіршить розрахункову дисципліну на ринку природного газу. Слід зазначити, що впровадження обліку в енергетичних одиницях на ринку природного газу найкраще забезпечити у міжопалювальний період, коли споживання природного газу є меншим. Крім цього, Законом «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії» передбачено проведення до 1 травня 2022 року Регулятором конкурсу з визначення постачальника побутового споживача, що став споживачем постачальника "останньої надії" (далі - Конкурс). До обрання такого постачальника у Регулятора є повноваження з прийняття рішення про здійснення постачання природного газу таким споживачам на умовах базової річної пропозиції постачальника, який виконує функції постачальника "останньої надії" (далі – Тимчасове рішення). У зв’язку з введенням воєнного стану по всій території України, роботою ринку природного газу в надзвичайних умовах існує велика ймовірність того, що Конкурс не відбудеться. Водночас, відповідно до положень Закону у випадку наявності заборгованості споживача перед постачальником «останньої надії» після завершення дії укладеного договору, новий договір з таким постачальником може бути не укладено, що призведе до утворення небалансів операторів газорозподільних систем перед оператором газотранспортної системи та, відповідно, до фінансового розбалансування ринку. Вищевикладене свідчить про доцільність перенесення термінів переходу на облік та приймання-передача природного газу в одиницях енергії, а також продовження дії повноважень Регулятора із прийняття Тимчасового рішення з 1 травня 2022 року на 1 травня, що настає за датою припинення або скасування воєнного стану.

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку установок зберігання енергії» № 2046-IX від 15.02.2022 року.

Метою прийняття Закону України є законодавче врегулювання діяльності з накопичення енергії та визначення статусу систем накопичення енергії та оператора системи накопичення енергії. Прийняття Закону забезпечить використання систем накопичення енергії, збалансує роботу енергосистеми та підвищить стабільність електропостачання для споживачів.

 

Прийнято наступні постанови ВРУ:

Про направлення на повторне друге читання проекту Закону України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування, Постанова Верховної Ради України від 19.07.2022 № 2437-IX.

Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення, Постанова Верховної Ради України від 21.06.2022 № 2327-IX.

 

ІІІ. Виконання контрольних функцій за дотриманням і реалізацією законів України.

1.     З метою виконання контрольних функцій:

Заслухані керівники та обговоренні питання:

-              Щодо роботи НАЕК Енергоатом та атомних електростанцій в умовах війни із російськими окупантами (Протокол №61 від 09 липня 2022 року);

-                  Обговорення ситуації на ринку нафтопродуктів (Протокол №59 від 13.05.2022 р.).

-                  Інформацію Голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації Кириленка П.О. щодо забезпечення функціонування енергетики у воєнний час та у прифронтовій зоні (Протокол №59 від 13.05.2022 р.).

-              Інформація НАК «Нафтогаз України» щодо проходження опалювального сезону та щодо запасів природного газу необхідних для проходження ОЗП 2021-2022 та ОЗП 2022-2023 (Протокол №57 від 08.02.2022 р.).

-              Щодо діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Протокол №57 від 08.02.2022 р.).

-              Щодо діяльності альтернативної енергетики домашніх сонячних електростанцій (Протокол №57 від 08.02.2022 р.).

-              Щодо діяльності ПАТ «Центренерго» (Протокол №57 від 08.02.2022 р.).

-              Щодо підтримки вугільної галузі України та погашення заборгованості по виплаті заробітної плати шахтарям (Протокол №57 від 08.02.2022 р.).

-              Інформація Мінекономіки щодо термомодернізації (Протокол №56 від 08 лютого 2022 р.)

- створена робоча  групи на чолі з першим заступником Голови Комітету Кучеренком О.Ю. з моніторингу за підготовкою та проходженням ОЗП 2022-2023 (Протокол №59 від 13.05.2022 р.).

Проведені круглі столи та робочі зустрічі:

-  8 лютого 2022 року за ініціативи народного депутата України, члена Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолія Костюха відбувся круглий стіл, присвячений питанню законодавчого врегулювання статусу споживача за «зеленим» тарифом. Метою круглого столу було обговорення проблеми законодавчої неврегулюваності механізму приєднання до електромереж споживача за «зеленим» тарифом.

-  22 лютого 2022 року народні депутати – члени Комітету провели зустріч з в.о. генерального директора АТ «Оператор ринку» Олександром Гаввою. Під час візиту до товариства члени Комітету ознайомилися з роботою компанії та обговорили рішення, які б могли сприяли розвитку прозорості та конкуренції на оптових енергетичних ринках.

-  17 травня 2022 року Голова Комітету Андрій Герус в якості Головуючого взяв участь в Парламентському Пленумі Енергетичного Співтовариства, де були присутні члени парламентів держав Договірних Сторін Енергетичного Співтовариства та Європейського парламенту. Для України співпраця з Енергетичним Співтовариством є гарантією прискорення європейської інтеграції. Також це майданчик, в межах якого Україна має можливість вирішувати важливі питання з країнами Європейського Союзу та Договірними Сторонами Енергетичного Співтовариства.

 

2. Направлено 56 запитів до Кабінету Міністрів України та окремих міністерств.

 

3.     На засіданні Комітету 10 березня 2022 р (Протокол №58) прийняті:

А) Звернення до парламентів всіх іноземних держав, Європейського Парламенту і міжнародних парламентських асамблей щодо необхідності впровадження торговельних обмежень в сфері енергетики щодо Російської Федерації у зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України.

Б) Звернення до парламентів всіх іноземних держав, Європейського Парламенту і міжнародних парламентських асамблей щодо всесвітньої ядерної загрози, спричиненої захопленням та діями Російської Федерації на Чорнобильській, Запорізькій атомних електростанціях та дослідницькій ядерній установці «Джерело нейтронів» НЦ Харківський фізико-технічний інститут.

В) Звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією звернутися до Європейської комісії щодо сприяння прискоренню синхронізації ОЕС України з об'єднаннями енергетичних систем держав - членів Європейського Союзу (Європейське співтовариство операторів магістральних мереж в електроенергетиці ENTSO-E) та спрощення експортно-імпортних операцій з електричною енергією після проведення синхронізації.

    

IV. Висновки.

За період сьомої сесії Верховної Ради України дев?ятого скликання Комітет ефективно здійснював законопроектну, організаційну і контрольну функції, спрямовуючи свою діяльність насамперед на врегулювання в умовах воєнного стану окремих відносин на ринку природного газу, нафтопродуктів та електроенергетики,  у сферах тепло- та гарячого водопостачання та адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу, нормативно-правове забезпечення реалізації цілей розвитку ПЕК України здійснювалося з урахуванням зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, а також вимогами європейського енергетичного законодавства.

  

Голова Комітету                                                                А.ГЕРУС

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку

Ще за розділом


“Звіти щодо підсумків роботи Комітету”

22 лютого 2024 10:43
25 вересня 2023 15:47
14 лютого 2023 09:24
20 вересня 2022 09:50
15 лютого 2022 11:13
09 вересня 2021 13:57
06 травня 2021 11:48
03 вересня 2020 09:34
20 січня 2020 11:25